РОЗРОБКА БРИКЕТУВАЛЬНОГО ГВИНТОВОГО ПРЕСУ ЛУШПИННОЇ ФРАКЦІЇ МАКУХИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

  • В. С. Кошулько Дніпровський державний аграрно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-0744-6318
  • О. М. Пацула Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: пресування, щільність, експериментальна установка, конструкція, параметри, частота обертання, фільєра, продуктивність, потужність.

Анотація

Анотація. Лушпинна фракція, що включає основну масу клітковини використовується для виготовлення паливних брикетів. З цією метою в конструктивно-технологічну схему переробки макух з насіння олійних культур включено установку для виготовлення паливних брикетів, що дозволить одержувати брикети питомою вагою не менше 1000 кг/м³ при температурі не вище 150 ºС з питомою теплотою згорання до 19 МДж/кг. Для реалізації технологічної лінії по переробці олійного насіння розроблено конструкцію і виготовлено брикетувальний гвинтовий прес. Встановлена залежність продуктивності Q і потужності приводу N брикетувального гвинтового пресу від довжини фільєри L і частоти обертання гвинта n. Обґрунтовані раціональні значення основних конструктивно-технологічних параметрів: продуктивність – 260 кг/год, частота обертів гвинта – 320 об/хв, діаметр гвинта – 100 мм, діаметр фільєри – 50 мм і довжина фільєри – 150 мм.

Посилання

1. Алієв Е. Б. Технологія і технічні засоби комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива. Пропозиція. 2019. № 5. С. 187–193.
2. Гриценко В. Т., Бакарджиєв Р. О. Перспективи отримання білкових добавок і біопалива з насіння олійних культур. Механізація та електрифікація сільського господарства.. 2013. Т. 2, вип. 98. С. 152–157.
3. Бегма Н. А. Використання кормів: навчальний посібник. Дніпро: ДДАЕУ, 2018. 168 с. https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1362 (дата звернення 04.09.2023).
4. Berwanger E., Nunes R. V., Pozza P. C., Oliveira T. M. M. de Scherer C., Frank R., Bayerle D. F., Henz J. R. Nutritional and energy values of sunflower cake for broilers. Semina: Ciências Agrárias. 2014. Vol. 35(6). P. 3429–3438. https://doi.org/10.5433/1679-0359.2014v35n6p3429.
5. Cordeiro C. N., Freitas E. R., Nepomuceno R. C., Pinheiro S. G., Souza D. H., Watanabe G. C. A., Freitas C. A., Watanabe P. H. Nutritional Composition, Metabolisable Energy and Total Use of Sunflower Seed Cake for Meat Quail. Braz. J. Poult. Sci. 2022. Vol. 24(2). P. 1–10. https://doi.org/10.1590/1806-9061-2021-1470.
6. Vasudha C., Sarla L. Nutritional quality analysis of sunflower seed cake (SSC). The Pharma Innovation Journal. 2021. Vol. 10(4). P. 720–728. https://www.thepharmajournal.com/archives/2021/vol10issue4/PartK/10-3-59-923.pdf (дата звернення 19.09.2023).
7. Kumar S. Sunflower is a Good Source of Animal Feed. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2018. Vol. 7. P. 2812–2816. https://www.ijcmas.com/special/7/Sunil%20Kumar2.pdf (дата звернення 26.09.2023).
8. Братішко В. В. Механіко-технологічні основи приготування повнораціонних комбікормів гвинтовими грануляторами. Дис. … д. т. . н.: 05.05.11. Глеваха, 2017. 397 с.
9. Алієв Е. Б., Пацула О. М., Гриценко В. Т. Технологія комплексної безвідхідної переробки макухи з насіння олійних культур з одержанням високоякісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пелет та твердого біопалива: науково-методичні рекомендації. Запоріжжя: СТАТУС. 2017. 96 с. http://aliev.in.ua/doc/knigi/kniga_2.pdf (дата звернення 20.09.2023).
10. Алієв Е. Б., Миколенко С. Ю., Сова Н. А. та ін. Техніко-технологічне забезпечення безвідходної переробки зернової сировини у харчові продукти і корми: колективна монографія / за заг. ред. Е. Б. Алієва. Дніпро: ЛІРА, 2022. 192 с. http://aliev.in.ua/doc/knigi/kniga_6.pdf (дата звернення 20.09.2023).
11. Алієв Е. Б., Пацула О. М. Результати експериментальних досліджень макетної установки для виготовлення пелет з білкової фракції макух насіння олійних культур. Технічні системи і технології тваринництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 157. С. 222–226. http://aliev.in.ua/doc/stat/2015/stat_3.pdf (дата звернення 26.09.2023).
12. Алієв Е. Б., Колбасін О. О., Ручий І. А. Результати експериментальних досліджень щіткового роторного просіювача. Олійні культури. тенденції та перспективи: збірник тез Міжнар.наук. інтернет-конф.(1 листопада 2016 р.). Київ, 2016. С. 132–133. http://aliev.in.ua/doc/stat/2016/stat_9.pdf (дата звернення 19.09.2023).
13. Роторний щітковий просіював: пат. 89851 Україна, МКИ В07В 1/08. № 200803973; заявл. 31.03.08; опубл. 10.03.10, Бюл. № 5.
14. Бакарджиєв P. O., Гриценко В. Т. Параметри кулісного коромисло-повзунного преса брикетувальника. Праці ТДАТУ. 2013. Т. 3, вип. 13. С. 23–31.
15. Nurkina S., Kinzhibekova A., Prikhodko E. Research and analysis of characteristics of fuel from organic and industrial waste. EUREKA: Physics and Engineering. 2022. Vol. 5. P. 43–54. http://doi.org/10.21303/2461-4262.2022.002357.
16. Demirel C., Herak D., Gurdil G. A. K., Kabutey A. Briquette densification from ground hazelnut husks and sunflower stalks under compression loading. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 420. No 012019. http://doi.org/10.1088/1757-899X/420/1/012019.
17. Nikiforov A. Kinzhibekova A., Prikhodko E., Karmanov A., Nurkina S. Analysis of the Characteristics of Bio-Coal Briquettes from Agricultural and Coal Industry Waste. Energies. 2023. Vol. 16. P. 3527. https://doi.org/10.3390/en16083527.
18. Ibrahim M. S., Bello S., Ibrahim A. Biomass Briquettes as an Alternative Source of Cooking Fuel towards Green Recovery Post COVID-19. Saudi Journal of Engineering and Technology. 2020. Vol. 5(6). P. 285–290. https://doi.org/10.36348/sjet.2020.v05i06.005.
19. Spirchez C., Lunguleasa A., Croitoru C. Ecological briquettes from sunflower seed husk. E3S Web of Conferences. 2019. Vol. 80. No 01001. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20198001001.
20. Plíštil D., Brožek M., Malaťák J., Roy A., Hutla P. Mechanical characteristics of standard fuel briquettes on biomass basis. Res. Agr. Eng. 2005. Vol. 51(2). P. 66–72. https://www.agriculturejournals.cz/pdfs/rae/2005/02/06.pdf (дата звернення 15.09.2023).
21. Kougioumtzis M. A., Kanaveli I. P., Karampinis E., Grammelis P., Kakaras E. Combustion of olive tree pruning pellets versus sunflower husk pellets at industrial boiler. Monitoring of emissions and combustion efficiency. Renewable Energy. 2021. Vol. 171. P. 516–525. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.02.118.
22. Bala-Litwiniak A, Musiał D. Computational and Experimental Studies of Selected Types of Biomass Combustion in a Domestic Boiler. Materials (Basel). 2022. Vol. 15(14). No 4826. https://doi.org/10.3390/ma15144826.
23. Говоруха В. Б., Луц П. М., Кисельов О. В. Результати лабораторних досліджень процесу виготовлення паливних брикетів з ріпакової соломи. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2023. Vol. 2(121). P. 23–31. https://doi.org/10.37128/2520-6168-2023-2-3.
24. Marreiro H. M. P., Peruchi R. S., Lopes R. M. B. P., Andersen S. L. F., Eliziário S. A., Rotella Junior P. Empirical Studies on Biomass Briquette Production: A Literature Review. Energies. 2021. Vol. 14(24). No 8320. https://doi.org/10.3390/en14248320.
25. Kpalo S. Y., Zainuddin M. F., Manaf L. A., Roslan A.M. A Review of Technical and Economic Aspects of Biomass Briquetting. Sustainability. 2020. Vol. 12(11). No 4609. https://doi.org/10.3390/su12114609.
Опубліковано
2023-11-15
Як цитувати
Кошулько, В., & Пацула, О. (2023). РОЗРОБКА БРИКЕТУВАЛЬНОГО ГВИНТОВОГО ПРЕСУ ЛУШПИННОЇ ФРАКЦІЇ МАКУХИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 23(2), 124-133. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/644