ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РАЙОННИХ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЇ ЗА РАХУНОК ОРНІТОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Ключові слова: система електропостачання, аварійні відключення, тривалість відключень, повітряна лінія електропередачі, механізми впливу птахів на повітряні лінії, птахозахисний пристрій

Анотація

В роботі проведено аналіз аварійних відключень районних трансформаторних підстанцій напругою 35/10 кВ. Виявлено характерні причини на частку яких припадає найбільша кількість пошкоджень та аварійних відключень системи електропостачання. Встановлено, що близько 11 % від сумарної тривалості аварійних відключень досліджуваних підстанцій припадає на вплив птахів, що значно погіршує загальні показники надійності їх роботи. З метою зменшення аварійних відключень, які виникають внаслідок життєдіяльності птахів, розглянуто типи сучасних птахозахисних пристроїв та можливість їх застосування для ліній електропередачі. Таке рішення дозволить значно підвищити надійність роботи систем електропостачання при мінімальних грошових витратах.

Посилання

1. Гриб О. Г., Карпалюк І. Т., Швець С. В., Захаренко Н. С.. Підвищення надійності системи електропостачання за рахунок безпілотних літальних апаратів. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2020. Вип. 2. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2020-2-11-16.
2. Ахромкін А. О. Сучасні характеристики електричних мереж України: регіональний аспект. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. Вип. 6 (223). С. 7–10.
3. Бондаренко Р. В., Довгалюк О. М., Омельяненко Г. В., Піротті О. Є., Сиромятнікова Т. В. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2018. Вип. 195. С. 69–71.
4. Буйний Р. О., Діхтярук І. В., Зорін В. В. Застосування роз’єднувачів нового покоління у схемах автоматизованого секціонування розподільних мереж напругою 6–10 кВ. Технічна електродинаміка. 2014. Вип. 3. С. 70–75.
5. Polat Ö., Yumak K., Atilla N. E., Bağrıyanık M. An overview of bird related issues in electrical power systems. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. Vol. 161. е012091. https://doi.org/10.1088/1757-899x/161/1/012091.
6. Bernardino J., Bevanger K., Barrientos R., Dwyer J. F., Marques A. T., Martins R. C., Shaw J. M., Silva J., Moreira F. Bird collisions with power lines: State of the art and priority areas for research. Biological Conservation. 2018. Vol. 222. P. 1–13. https://doi.org/10.1016/ j.biocon.2018.02.029.
7. Chevallier C., Hernández Matías A., Real J., Vincent Martin N., Ravayrol A., Besnard A. Retrofitting of power lines effectively reduces mortality by electrocution in large birds: an example with the endangered Bonelli’s eagle. Journal of Applied Ecology. 2015. Vol. 52(6). P. 1465–1473. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12476.
8. D’Amico M., Catry I., Martins R. C., Ascensão F., Barrientos R., Moreira F. Bird on the wire: Landscape planning considering costs and benefits for bird populations coexisting with power lines. AMBIO: A Journal of the Human Environment. 2018. Vol. 47(6). P. 650–656. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1025-z.
9. Loss S. R., Will T., Marra P. P. Refining estimates of bird collision and electrocution mortality at power lines in the United States. PLOS ONE. 2014. Vol. 9(7). e101565. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0101565.
10. Silva J., Palmeirim J. M., Alcazar R., Correia R. A., Delgado A., Moreira, F. A spatially explicit approach to assess the collision risk between birds and overhead power lines: A case study with the little bustard. Biological Conservation. 2014. Vol. 170. P. 256–263. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.12.026.
11. Пономаренко О. Л. Біологічне обґрунтування «Оцінка впливу ліній електропередач 330 кВ ТОВ «Юрокейп Юкрейн 1» на орнітофауну в межах території біля ріки Молочна, Мелітопольського району Запорізької області та розробка заходів по запобіганню можливості загибелі птахів і внаслідок цього аварійних відключень на лініях електропередач». Дніпро, 2018. 12 с.
12. Ferrer M., Iglesias-Lebrija J., Álvarez E., Morandini V. Wildlife and Power lines. Electrocutions. 2022. Ch. 5. https://doi.org/10.2305/ IUCN.CH.2022.10.en.
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Савойський, О. Ю., Сіренко, В. Ф., Вольвач, Т. С., & Сіренко, Ю. В. (2024). ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РАЙОННИХ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЇ ЗА РАХУНОК ОРНІТОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 24(2), 130-139. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2024-24-2-11
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка