ВПЛИВ ВІДСТАНІ МІЖ СОПЛАМИ ФОРСУНОК НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННОГО ЗМІШУВАЧА НАПОЇВ

  • К. О. Самойчук Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. Ф. Ялпачик Таврійський державний агротехнологічний університет
  • О. В. В’юник Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: змішування, експеримент, рідина, відстань між соплами форсунок, продуктивність

Анотація

Анотація – у статті наведено результати аналітичних і експериментальних досліджень. Представлена аналітично визначена залежність відстані між соплами форсунок від діаметру сопла за умови отримання найвищої продуктивності змішувача. Представлено загальний вид пристрою для експериментальних досліджень процесу змішування рідин. За результатами аналітичних і експериментальних досліджень побудовано залежності продуктивності змішувача від відстані між соплами форсунок при різних значеннях тиску подачі рідини.

Посилання

Самойчук К. О., Полудненко О. В. Результати аналізу конструкцій струминних змішувачів рідких компонентів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2013. Вип. 13, т. 1. С. 205-211.

Самойчук К. О., Полудненко О. В. Аналіз обладнання для перемішування рідких компонентів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2011. Вип. 11, т. 6. С. 226-233.

Самойчук, К. О., Полудненко О. В. Обоснование конструкции смесителя жидких компонентов с помощью компьютерного моделирования // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей. Ставрополь: АГРУС, 2013. С. 86-92.

Циб В. Г., Полудненко О. В. Аналіз методів оцінювання якості змішування рідких компонентів при виробництві безалкогольних напоїв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2014. Вип. 14, т. 1. С. 7-12.

Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks / K. Samoichuk end et. // Technology audit and production reserves. 2017. Т. 2, № 3. С. 41-46.

Котоусов Л. С. Исследование скорости водяных струй на выходе сопел с различной геометрией // Журнал технической физики. 2005. Т. 75, вып. 9. С. 8-14.

Самойчук К. О. Вплив відстані між соплами форсунок на параметри протитечійно-струменевого гомогенізатора молока // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь, 2006. Вип. 44. С. 49-53.

Пат. 91740 Україна. МКИ5 A01J 11/00. Пристрій для струминного змішування рідких компонентів. № u201402154 ; заявл. 03.03.2014; опубл. 10.07.2014. Бюл. № 13.

Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Самойчук, К., Ялпачик, В., & В’юник, О. (2019). ВПЛИВ ВІДСТАНІ МІЖ СОПЛАМИ ФОРСУНОК НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННОГО ЗМІШУВАЧА НАПОЇВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 3-11. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/132