ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПІДСУШУВАННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ

  • С. В. Петриченко Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. О. Олексієнко Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: ковбасні вироби, термічна обробка, підсушування, тривалість, температуропровідність, фронт збурення.

Анотація

Анотація – в статті наведено результати аналізу процесів тер­мічної обробки ковбасних виробів та теоретичні передумови визначення тривалості процесу підсушування варених ковбас з метою забезпечення високої якості продукції при мінімальних витратах енергоносіїв.

Посилання

1. Моделирование производственных процессов мясной и молочной промышленности / Ю. А. Ивашкин и др. Москва: Агропромиздат, 1987. 256 с.
2. Блаж И. Д. Экономико-математическое моделирование в пищевой промышленности. Москва: Агропромиздат, 1986. 288 с.
3. Бражников А. М., Карпычев В. А., Пелеев А. И. Аналитические методы исследования процессов термической обработки мясопродуктов. Москва: Пищевая промышленность, 1974. 232 с.
4. Маркин Ю. П. Математические методы планирования и управления в мясной и молочной промышленности. Москва: Пищевая промышленность, 1972. 288 с.
5. Аслаев М. П., Карнилов Ю. Г. Моделирование процессов пищевых производств. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 177 с.
6. Петриченко С. В., Лобода О. І. Особливості мікропроцесорної системи контролю і управління технологічним процесом термообробки варених ковбас // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2011. Вип. 1, т. 1. URL: http://nauka.tsatu.edu.ua/e-journals-tdatu/pdf1t1/11psvtcp.pdf (дата звернення: 13.10.2018).
7. Поперечний А. М., Потапов В. О., Корнійчук В. Г. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 312 с.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Петриченко, С., & Олексієнко, В. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПІДСУШУВАННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 18-24. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/134