КАСКАДНИЙ МОРОЗИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

  • М. І. Стручаєв Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. О. Олексієнко Таврійський державний агротехнологічний університет
  • С. В. Петриченко Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. О. Верхоланцева Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: каскадний морозильний пристрій, холодильне технологічне устаткування, заморожування дрібноштучних продуктів у щільному зваженому шарі, швидке заморожування, фруктова та овочева продукції

Анотація

Анотація  –  стаття присвячена технології виробництва заморожених продуктів та наведено запропонований нами каскадний морозильний пристрій, як варіант удосконалення холодильного технологічного устаткування для заморожування дрібноштучних продуктів у щільному зваженому шарі з використанням швидкого заморожування і подальшого тривалого низькотемпературного зберігання фруктової та овочевої продукції.

Посилання

1. The Research of Heat Transfer Process During Freezing of Berries / I. A. Skrupskis, U. Gross, М. Rucins, А. Aboltins // Foodbalt-Proceedings-2008. Р. 79-83.
2. Стручаєв М. І., Загорко Н. П., Тарасенко В. Г. Формування заморожених соків // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2018. Вип. 18, т. 1. С. 246-252.
3. Heat-Mass Transfer in Layer of Berries During Freezing Process. Refrigeration for Sustainable Development / A. Aboltins, S. Boca, R. Galoburda, U. Gross, I. Skrupskis. Book of Abstracts, Czech Republic, Prague, 2011. 342 p.
4. Пристрій для зберігання охолоджених продуктів: пат. 129068 Україна: МПК (2006.01) F25D 13/00, A01F 25/00. № u 2018 02457; заявл. 12.03.2018; опубл. 25.10.2018. Бюл. № 20.
5. Пристрій для виробництва аерованих заморожених продуктів: пат. 129278 Україна: МПК (2006.01) F25D 3/12 (2006.01), A23G 9/46(2006.01), A23G 9/26 (2006.01). № u 2018 04708; заявл. 27.04.2018; опубл. 25.10.2018. Бюл. № 20.
6. Пристрій для визначення кріоскопічної температури харчових продуктів: пат. 129352 Україна: МПК G01N 33/02 (2006.01), G01K 7/02(2006.01). № u 2018 05100; заявл. 08.05.2018; опубл. 25.10.2018. Бюл. № 20.
7. Ялпачик В. Ф., Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г. Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2017. Вип. 17, т. 1. С. 113-118.
8. Стручаев Н. И. Определение количества теплоты при замораживании и размораживании // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Вип. 165, т. 2. Харків, 2015. С. 130-131.
9. Ялпачик В. Ф., Ялпачик Ф. Е., Стручаев Н. И. Теплофизические расчеты при замораживании и дефростации плодоовощной продукции // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2013. Вип. 13, т. 1. С. 196-204.
10. Флюїдизаційний пристрій: пат. 131546 Україна: МПК F25D 13/06 (2006.01). № u 2018 06110; заявл. 01.06.2018; опубл. 25.01.2019. Бюл. № 2.
11. Ялпачик В., Стручаев Н., Тарасенко В. Обоснование толщины подмороженного слоя кусочков кабачков и тыквы в процессе подготовки к длительному хранению в замороженном виде / // MOTROL. 2008. T. 10 A. С. 187-190.
12. Дідур В. А., Стручаєв М. І. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві : навч. посібник. Київ : Аграрна освіта, 2008. 233 с.
13. Стручаєв М. І., Постол Ю. О. Підвищення енергоефективності охолоджувача молока // Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь, 2017. Вип. 7, т. 1. С. 243-247.
14. Ялпачик В. Ф., Стручаев М. І., Верхоланцева В. О. Планування експериментальних досліджень процеса охолодження зерна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2015. Вип. 15, т. 1: Технічні науки. С. 3-8.
15. Temperature dynamics during thawing of raspberry layer / U. Iljins, S. Kampuse, A. Aboltins, I. Skrupskis // Third Nordic-Baltic agrometrics conference. Latvia, 2001. Р. 70-75.
16. Heat Transfer Process Investigation in Frozen Berries with Changing Storage Temperature / S. Boca, A. Aboltins, I. Skrupskis, U. Gross, R. Ziedins // Journal of Agricultural Engineering. 2010. Vol. XLVII. Р. 3-8.
17. Cheung L., Nienow A.W., Rowe P. N. Minimum fluidization velocity of a binary mixture of different sized particles // Chemical Engineering Science. 1974. Vol. 29, № 5. P. 1301 – 1303.
18. Predicting the Minimum Fluidization Velocity of Multicomponent Systems / J. Rincon, J. Guardiola, A. Romero, G. Ramos // Journal of Chemical Engineering of Japan. 1994. Vol. 27, № 2. P. 177 – 181.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Стручаєв, М., Олексієнко, В., Петриченко, С., & Верхоланцева, В. (2019). КАСКАДНИЙ МОРОЗИЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 19(2), 94-102. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/142

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>