ПЛІВКОВИЙ ОХОЛОДЖУВАЧ НАПОЇВ

  • М. І. Стручаєв Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. Г. Тарасенко Таврійський державний агротехнологічний університет
  • Д. В. Бондар Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: технологія охолодження напоїв, плівковий охолоджувач напоїв, яблучний сік, ефективність теплообміну

Анотація

Анотація  –  стаття присвячена удосконаленню технології охолодження напоїв і наведено запропонований нами варіант вдосконалення способу з використанням плівкового теплообмінника швидкого охолодження, який можна використовувати для продажу фруктових, овочевих, плодоовочевих соків та інших напоїв таких як пиво, квас, лимонад.

Посилання

1. The Research of Heat Transfer Process During Freezing of Berries / I. A. Skrupskis, U. Gross, М. Rucins, А. Aboltins // Foodbalt-Proceedings-2008. Р. 79-83.
2. Стручаєв М. І., Загорко Н. П., Тарасенко В. Г. Формування заморожених соків // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2018. Вип. 18, т. 1. С. 246-252.
3. Heat-Mass Transfer in Layer of Berries During Freezing Process. Refrigeration for Sustainable Development / A. Aboltins, S. Boca, R. Galoburda, U. Gross, I. Skrupskis. Book of Abstracts, Czech Republic, Prague, 2011. 342 p.
4. Ялпачик В. Ф., Стручаєв М. І., Тарасенко В. Г. Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2017. Вип. 17, т. 1. С. 113-118.
5. Стручаєв М. І., Постол Ю. О. Підвищення енергоефективності охолоджувача молока // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2017. Вип. 7, т. 1. С. 243-247.
6. Стручаєв М. І., Змєєва І. М. Вплив коефіцієнтів місцевих опорів розливної системи на продуктивність // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2013. Вип. 13, т. 7. С. 21-27.
7. Шобингер У. Плодово-ягодные и овощные соки / пер. с нем. Ф. И. Шубич. Москва: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. 472 с.
8. Охолоджувач напоїв : пат. 129465 Україна : МПК A47J 31/50 (2006.01). № u201806145; заявл. 01.06.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.
9. Устройство для охлаждения жидкости: пат. 2161290 Россия: МПК A01J9/04, B67D5/62; заявл. 16.03.2000; опубл. 27.12.2000.
10. Гинзбург А. С., Громов, А. И., Красовская Г. И. Теплофизические характеристики пищевых продуктов. Москва: Пищевая промышленность, 1980. 356 с.
11. Iljins U., Kampuse S., Aboltins A. Third Nordic-Baltic agrometrics conference // Proceedings of the Conference. 2001. 70-75.
12. Heat Transfer Process Investigation in Frozen Berries with Changing Storage Temperature / S. Boca, A. Aboltins, I. Skrupskis, U. Gross, R. Ziedins // Journal of Agricultural Engineering. 2010. Vol. XLVII. Р. 3-8.
13. Дідур В. А., Стручаєв М. І. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві / за ред. В. А. Дідура. Київ: Аграрна освіта, 2008. 233 с.
14. Лабораторний практикум з холодильного устаткування для підготовки фахівців зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв: навчальний посібник / В. Ф. Ялпачик, М. І. Стручаєв, В. Г. Тарасенко, В. Г. Циб. Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 203 с.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Стручаєв, М., Тарасенко, В., & Бондар, Д. (2019). ПЛІВКОВИЙ ОХОЛОДЖУВАЧ НАПОЇВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 19(2), 48-54. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/138

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##