ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЧІЇ В’ЯЗКО-ПЛАСТИЧНОЇ РІДИНИ ПО КАНАЛУ ФОРМУВАЧА ПРИ ОБ’ЄМНОМУ ДРУЦІ

  • В. С. Бойко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Н. П. Загорко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • В. Г. Тарасенко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: в’язкопластична рідина, формування, об’ємний друк, капіляр, екструдент

Анотація

Анотація  –  стаття присвячена експериментальному дослідженню течії в'язко-пластичної рідини через круглий капіляр сопла при об'ємному формуванні харчових продуктів, досліджені основні параметри, які впливають на процес течії, стан між напругою зсуву і швидкістю зсуву, що характеризує поведінку рідини при течії по каналу формувача.

Посилання

1. Бойко В. С. Теоретичне обґрунтування течії в'язко-пластичної рідини по каналу формувача при об'ємному друці (3D) // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2017. Вип. 17, т. 1. С. 119-124.
2. Бойко В. С., Тарасенко В. Г., Муравйов А. М. Визначення параметрів течії в'язко-пластичної рідини при об'ємному формуванні харчових продуктів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2018. Вип. 18, т. 1. С. 318-325.
3. Рейнер М. Реология. Москва: Колос, 1965. 410 с.
4. Уилкинсон У. Л. Неньютоновские жидкости: Гидромеханика, перемешивание и теплообмен / пер. с англ. З. П. Шульмана. Москва: Мир, 1964. 520 с.
5. Мачихин Ю. А., Мачихин С. А. Инженерная реология пищевых материалов. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1987. 465 с.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Бойко, В., Загорко, Н., & Тарасенко, В. (2019). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЧІЇ В’ЯЗКО-ПЛАСТИЧНОЇ РІДИНИ ПО КАНАЛУ ФОРМУВАЧА ПРИ ОБ’ЄМНОМУ ДРУЦІ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 110-116. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/144