МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РАЦІОНУ КОРМІВ ДЛЯ СВИНАРСТВА

  • Н. А. Дьоміна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. П. Назарова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: корм, модель, оптимальний план, раціон, продукція тваринництва, собівартість, критерій оптимальності

Анотація

Анотація –  у реформованих сільськогосподарських підприємствах впровадження інтенсивної технології у процес виробництва продукції тваринництва, правильне визначення оптимального добового раціону має велике значення. Це впливає на фізіологічні особливості тварин, від нього залежить продуктивність тваринництва. Окрім того, у структурі собівартості продукції тваринництва корми займають найбільшу питому вагу. Тому для зменшення витрат при виробництві продукції тваринництва необхідно оптимізувати процес годівлі.

Для найкращого використання кормів та досягнення оптимальної окупності необхідно організувати годівлю тварин на науковій основі. 

Добові раціони повинні бути збалансовані за всіма можливими показниками (кормові одиниці, перетравний протеїн),  та одночасно мати мінімальну вартість. У якості критерію оптимальності в окремих задачах можна використовувати мінімум маси раціону, максимум енергетичних одиниць та ін.

Посилання

1. Хачатрян С. Р., Пинегина М. В., Буянов В. П. Методы и модели решения экономических задач: учебное пособие. Москва: Экзамен, 2005. 384 с.
2. Назарова О. П., Андрущенко О. С. Економіко-математична задача оптимізації добового раціону ВРХ // Сучасна наука в мережі Інтернет: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Київ, 2010. Ч. 2. С. 28-31.
3. Назарова О. П., Андрущенко О. С., Андрущенко М. В. Економічне обґрунтування оптимальної структури стада великої рогатої худоби // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Львів, 2010. Т. 12, № 1(43). С. 418-421.
4. Назарова О. П., Андрущенко М. В., Андрущенко О. С. Економіко-математична модель оптимізації галузевої структури виробництва // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2010. Вип. 3(72). С. 92-96.
5. Кормовые добавки: справочник / А. М. Венедиктов и др. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Агропромиздат, 1992. 190 с.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Дьоміна, Н., & Назарова, О. (2019). МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РАЦІОНУ КОРМІВ ДЛЯ СВИНАРСТВА. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 248-256. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/160
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології