ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ТРИВИМІРНИХ ПОВЕРХОНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАТРИЧНОГО РІВНЯННЯ ЕЛІПТИЧНОГО ПОВОРОТУ

  • О. Є. Мацулевич Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • В. М. Щербина Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • С. М. Коломієць Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: матриця, однорідні координати точки, батокс, центровий ключ, кут повороту, еліптичний обвід

Анотація

Анотація – в роботі розглядається питання геометричного проектування поверхонь гондол літальних апаратів. Поверхні сучасних гондол являють собою еліптичні поверхні обертання, які мають пласкі поперечні перетини вздовж батоксу у вигляді дуг кіл заданих радіусів. Аналіз математичного забезпечення існуючих методів розрахунку поверхонь еліпсоїдів є достатньо громіздкими і мають ускладнення при визначенні на поверхні гондоли положення розрахункових точок та розрахунку диференціальних характеристик в них.

Пропонований матричний спосіб завдання обводу дозволяє представити обвід у параметричній формі, що залежить від кута повороту, опису поверхні гондоли, а також дозволяє керувати формою кривої, яка задана в параметричній формі, і легко робити розрахунок і реалізацію розв’язку  з використанням стандартних комп'ютерних програм.

Посилання

1. Сергеев Л. В. Матричное уравнение эллиптического поворота // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: ХДУХТ, 2005. Вип. 13. С. 44-48.
2. Котов И. И., Сергеев Л. В. Матричный способ задания определителя кинематических поверхностей // Графика и прикладная геометрия поверхностей. Москва: МАИ, 1971. Вып. 229. С. 54-59
3. Верещага В. М. Формирование производных в узлах плоской дискретно представленной кривой / МИМСХ. Мелитополь, 1994. Деп. в ГНТБ Украины 22.02.94, N 337-Ук 94.
4. Найдыш А. В., Щербина В. М. Моделирование дискретно представленых кривых в полярной системе координат // Сучаснi проблеми геометричного моделювання. Харкiв: ХIПБ МВС України, 1998. Ч. 1. С. 106–107.
5. Верещага В. М., Щербина В. М. Дискретное моделирование замкнутых кривых / МИМСХ. Мелитополь, 1994. Деп. в ГНТБ Украины 20.04.94, N 803–Ук94.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Мацулевич, О., Щербина, В., & Коломієць, С. (2019). ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ТРИВИМІРНИХ ПОВЕРХОНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАТРИЧНОГО РІВНЯННЯ ЕЛІПТИЧНОГО ПОВОРОТУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 294-300. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/166
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##