МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ СТРІЛЧАСТОЇ ЛАПИ НА ОСНОВІ БІОЛОГІЧНОГО ПРОТОТИПУ

  • Є. В. Михайлов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Б. А. Волик Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • Г. В. Теслюк Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • А. В. Коновий Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: органічне землеробство, консолідація ґрунту, стрілчаста лапа, безпідпірне різання, біологічний аналог, критерій подібності.

Анотація

обґрунтування конструктивної схеми стрілчастої лапи на підставі аналізу тіла біологічного прототипу – каліфорнійського морського ската. Наведено приклад конкретного розрахунку профілю різального периметра, базовий розмір якого відповідає розмірам технічного прототипу.Технології вирощування сільськогосподарських культур мають стійку тенденцію до вдосконалення, що вимагає такої ж постійної адаптації системи машин до умов експлуатації. Зміни в технології практично завжди супроводжуються змінами в системі обробки ґрунту. Серед останніх істотних інновацій необхідно відзначити систему органічного землеробства. Характерною особливістю її впровадження є наявність у поверхневому шарі ґрунту значної кількості рослинних залишків, які не пройшли повністю стадію гуміфікації. В результаті ступінь консолідації ґрунту знижується. У той же час, основні ґрунтообробні знаряддя розраховані на роботу в умовах підпірного різання і їх використання в умовах зниженої консолідації оброблюваного середовища стає проблематичним. В якості вирішення проблеми нами пропонується покращити обтічність робочих поверхонь і ріжучого периметра на основі використання методів біоніки. Зокрема за допомогою запозичення форми тіла морських тварин, що мають хороші гідродинамічні властивості.

Посилання

1. Кобець А. С., Волик Б. А., Пугач А. М. Ґрунтообробні машини: теорія, конструкція, розрахунок: монографія. Дніпропетровськ, 2011. 140 с.
2. Система органічного землеробства агроеколога С. С. Антонця / В. В. Писаренко та ін. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3483/sistemaorga-nichnogozemlerobstvaantontsya.pdf (дата звернення: 18.08.2019).
3. Хегглін Д. (FiBL),. Клерк М. (FiBL), Дірауер Х. Мінімальний обробіток ґрунту. Застосування в органічному землеробстві. URL: http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documentsukraine/Booklets/ Zemlja_A4.pdf (дата звернення: 18.08.2019).
4. Бабицкий Л. Ф., Москалевич В. Ю., Соболевский И. В. Бионико-механические основы сельскохозяйственных машин. Теория и методы. LAP LAMBERT Academic Publishing, Deutschland, 2016. 384 c.
5. Бабицький Л. Ф. Біонічні напрями розробки ґрунтообробних машин. Київ: Урожай, 1998. 164 с.
6. Бабицкий Л. Ф., Москалевич В. Ю. Бионические основы технических решений: учебное пособие. Симферополь: ЮФ НУБиП Украины «КАТУ», 2010. 84 с.
7. Братусь А. С., Новожилов А. С., Платонов А. И. Динамические системы и модели в биологии. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 400 с.
8. Першин С. В. Гидродинамические аспекты изучения движения водных животных // Бионика / под ред. Б. С. Сотскова. Москва: Наука, 1965. С. 207-215.
9. Скоринкин А. И. Математическое моделирование биологических процессов. Казань, 2015. 86 с.
10. Гудков А. Н. Теоретические основы построения рабочих процессов сельскохозяйственных машин с учетом характера живой материи растений, животных, почвы // Земледельческая механика. Москва: Машиностроение, 1966. Т. 9. С. 86-97.
11. Аппроксимация функции одной переменной: онлайн калькулятор. URL: https://planetcalc.ru/5992/ (дата звернення: 18.08.2019).
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Михайлов, Є., Волик, Б., Теслюк, Г., & Коновий, А. (2019). МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ СТРІЛЧАСТОЇ ЛАПИ НА ОСНОВІ БІОЛОГІЧНОГО ПРОТОТИПУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 37-45. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/239