ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО СОШНИКА ДЛЯ СТРІЧКОВОГО ПОСІВУ ЗЕРНОВИХ ТА ВНЕСЕННЯ ПОВНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ

  • В. К. Сербій Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
  • О. Ю. Михайленко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Г. В. Антонова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • А. П. Чаплінський Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: сошник, комбінована операція, посів, внесення добрив, посівний комплекс, методика

Анотація

Анотація – на підставі аналітичного огляду конструкцій робочих органів для  одночасного обробітку ґрунту, висіву насіння, внесення стартових та основних добрив обґрунтовано перспективну схему і комбінацію робочих органів, сформульовані загальні вимоги до їх роботи при виконанні сучасних технологій «Mini-Drill» та «Strip-Drill». Отримано залежності з визначення швидкості руху насіння по розподільнику сошника і необхідної висоти його розміщення відносно поверхні ґрунту для забезпечення виконання агротехнологічних умов.

Посилання

1. Крючков М. М., Потапова Л. В., Лукьянова О. В. Применение почвообрабатывающих и посевных комбинированных агрегатов в условиях Рязанской области: монография. Рязань, 2013. 158 с.
2. Завора В. А., Выставкин С. Б. К вопросу обоснования рационального варианта почвообрабатывающего посевного комплекса агропредприятия // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2010. № 2. С. 66-69.
3. Вильямс В. Р. Основы земледелия: монография. Москва, 1948. 195 с.
4. Горохов П. В. Сопоставимость показаний твердомера // Земледелие. 1986. № 4. С. 41-47.
5. Гусев В. М., Кузнецов Б. Ф., Бондаренко Ю. Н. Сеялки для пропашных культур // Тракторы и сельскохозмашины. 1985. № 3. С. 43-45.
6. Гниломедов В. Г., Гужин И. Н. Использование теории многофакторного планирования при разработке распределителя семян сошника для подпочвенного разбросного посева зерновых культур // Актуальные инженерные проблемы АПК в XXI веке: сб. науч. тр. инженерной секции Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 85-летию Самарской ГСХА. Самара, 2004. С. 203-206.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Сербій, В., Михайленко, О., Антонова, Г., & Чаплінський, А. (2019). ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО СОШНИКА ДЛЯ СТРІЧКОВОГО ПОСІВУ ЗЕРНОВИХ ТА ВНЕСЕННЯ ПОВНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПОСІВНОГО КОМПЛЕКСУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 68-77. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/242