ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ

  • М. І. Стручаєв Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: економайзер, кількість теплоти, втрати теплоти з димовими газами, додаткові поверхні нагрівання, теплообмін, кількість труб в газоході.

Анотація

Анотація – в роботі запропоновано один із варіантів підвищення ефективності використання енергії палива при роботі твердопаливних котлів шляхом зниження втрат теплової енергії зменшенням температури димових газів на виході з топки за рахунок встановлення додаткових поверхонь нагріву, а саме – економайзера. Розглянуто алгоритм розрахунку водяного економайзера для твердопаливних котлів з метою підвищення його енергоефективності. Запропоновано схему розташування економайзера малої потужності на базі вітчизняних агрегатів.

Посилання

1. Драганов Б. Х., Іщенко В. В. Експлуатація теплоенергетичних установок і систем. Київ : Аграрна освіта, 2009. 230 с.
2. Стручаев Н. И., Кислый С. А. Котельные установки в сельском хозяйстве. Киев: Урожай, 1985. 167 с.
3. Дідур В. А., Стручаєв М. І. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві. Київ: Аграрна освіта, 2008. 233 с.
4. Кирюшатов А. И. Теплофикация в сельскохозяйственном производстве. Москва: Агропроміздат, 2006. 191 с.
5. Стручаєв М. І. Дослідження впливу вологості палива та температури газів на ефективність роботи котлів для спалювання деревини та горючих відходів с/г виробництва // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 14-18 грудня 2015 р.). Київ, НУБіП, 2015. С. 40-44.
6. Ялпачик В. Ф., Стручаєв М. І., Ялпачик Ф. Ю. Підготовка соняшникового лушпиння до брикетування // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2015. Вип. 15, т. 1: Технічні науки. С. 16-23.
7. Тепловой расчет котлов: Нормативный метод. Санкт-Перербург: Изд-во НПО ЦКТИ, 1998. 257 с.
Опубліковано
2019-03-27
Як цитувати
Стручаєв, М. (2019). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(1). Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/85

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##