ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВИХ ГРАНУЛ В СИСТЕМІ НАТРІЮ АЛЬГІНАТ-КАЛЬЦІЮ ФОСФАТ

  • В. С. Калина Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • М. В. Тарабара Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: фруктово-овочеві гранули, система натрію альгінат-трикальцію фосфат, гранулювання.

Анотація

Анотація – у статті наведено гелеутворюючі властивості альгінату натрію та процес утворення структури гелю в розчинах альгінатів. Встановлено оптимальні рецептурні співвідношення інгредієнтів та розроблено технологію виробництва гранульованих напiвфабрикатiв у системі натрію альгінат-трикальцію фосфат з використанням сезонної плодово-ягiдної та овочевої сировини – соків. Визначено органолептичні показники якості альгінатних гранул на основі грушевого, морквяного та бурякового соків.

Посилання

1. Пестина А. А. Технология реструктурированного полуфабриката из дыни : дис. … канд. техн. наук: 05.18.16. Харків, 2009. 177 с.
2. Альгінати в харчових технологіях / М. О. Полумбрик та ін. // Харчова промисловість. 2014. № 15. С. 6-12.
3. Пивоваров П. П., Пивоваров Є. П., Ключко В. О. Вивчення механізму внутрішнього структурування для створення нових гранульованих продуктів // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2010. Вип. 2(12). С. 3–11.
4. Гринченко Н. Г. Технологія реструктурованих напівфабрикатів на основі рибної сировини: дис. … канд. техн. наук : 05.18.16. Харків, 2007. 171 с.
5. Рябець О. Ю. Технологія аналогу ікри чорної з використанням альгінату натрію: дис. … канд. техн. наук: 05.18.16. Харків, 2008. 178 с.
6. Пивоваров Є. П., Гудковська А. А., Калина В. С. Вивчення властивостей системи натрію альгінат-кальцію цитрат в умовах створення гранульованих продуктів на основі плодово-ягідної сировини // Харчова наука і технологія. Одеса, 2010. Вип. 1. С. 62–63.
Опубліковано
2019-04-15
Як цитувати
Калина, В., & Тарабара, М. (2019). ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ФРУКТОВО-ОВОЧЕВИХ ГРАНУЛ В СИСТЕМІ НАТРІЮ АЛЬГІНАТ-КАЛЬЦІЮ ФОСФАТ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 19(1). https://doi.org/10.31388/10.31388/2078-0877