АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛЯНИХ ЧІПСІВ

  • В. С. Калина Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • Г. М. Вечеря Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: чіпси, картопля, фритюр, обсмажування, фасування, зберігання

Анотація

Анотація  –  у статті наведено результати аналітичних досліджень, обґрунтування існуючих класичних та інноваційних технологій виробництва картопляних чіпсів та впровадження їх у виробництво. Обґрунтовано доцільність використання при виробництві кінцевого продукту в дієтичних цілях.

Посилання

1. Картопля / за ред. А. А. Бондарчука, М. Я. Полоцького, В. С. Куценка. Біла Церква, 2007. Т. 3. 536 с.
2. Удосконалення ресурсозберігаючих процесів переробки бульбоплодів: монографія / Г. В. Дейниченко [та ін.]. Харків: Факт, 2015. 200 с.
3. Михайлов В. Ю. Линии малой мощности по переработке картофеля // Пищевая промышленность. 2000. № 2. С. 27.
4. ДСТУ 4608:2006. Чіпси і снеки картопляні. Загальні технічні вимоги. [Чинний від 2007-09-14]. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 14 с.
5. Способ получения хрустящего картофеля: пат. 980675 СССР: МПК А 23L 1/216. № 3275056/28-13; заявл. 08.04.81; опубл. 15.12.82. Бюл. № 46.
6. Спосіб приготування картопляних чіпсів з низьким вмістом жиру: пат. 58348 А Україна: МПК А 23L 1/217. № а 2002119500; заявл. 28.11.2002; опубл. 15.07.2003. Бюл. № 7.
7. Способ получения хрустящего картофеля: пат. 1797473 СССР: МПК А3, А 23L 1/217 (4872232/13); заявл. 09.10.90; опубл. 23.02.93. Бюл. № 7.
8. Способ получения хрустящего картофеля: пат. 12043 Республика Беларусь: МПК А 23L 1/214 (2009.06.30). № а 20080334; заявл. 21.03.2008; опубл. 30.08.2008.
9. Способ производства картофельных полуфабрикатов. URL: http: //www.findpatent.ru/patent/233/2332014.html (дата звернення: 13.10.2017)
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Калина, В., & Вечеря, Г. (2019). АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛЯНИХ ЧІПСІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 19(2), 146-152. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/148