ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМНОГО РІШЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ЯКОСТІ ФІЛЬТРА ЛІНІЙНИХ НЕСИМЕТРИЧНИХ НАПРУГ

  • І. О. Попова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-5429-8269
  • С. В. Чаусов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-3811-9077
Ключові слова: симетричні складові, фільтр лінійних напруг, параметри, активний опір, індуктивність, ємність, котушка, конденсатор.

Анотація

Анотація. В роботі зроблений аналіз причин виникнення несиметричних режимів у мережі 0,38/0,22 кВ до яких приєднано електрообладнання сільських господарств, виявлені наслідки для роботи динамічного електрообладнання при несиметрії напруг мережі. Виявлено, що умовах експлуатації електроспоживачів несиметричний режим є звичайним робочим режимом сільських мереж 0,38/0,22 кВ. Обґрунтовано надійність діагностування несиметрії трифазної напруги за допомогою фільтрів симетричних складових, які розподіляються на фільтрові датчики напруги: прямої, зворотної і нульової послідовностей, в яких параметри складових елементів фільтрів напруги визначаються таким чином, щоб виділити ту, чи іншу симетричну складову напруги. Зроблено порівняння між фільтрами, що складаються з резистивно-конденсаторних кіл та схемним рішенням пристрою, що досліджується в роботі. Досліджено можливість використання схемного рішення пристрою, яке складається з двох лінійних індуктивних котушок без феромагнітних осердь з однаковими параметрами (активним опором та індуктивністю) і конденсатора в якості фільтру симетричних складових лінійних напруг прямої і зворотної послідовностей. Для розрахунку несиметричного режиму трифазних кіл застосовано спеціальний метод розрахунку – метод симетричних складових. Аналітичним розрахунком доведено, що досліджуване схемне рішення пристрою може бути використане в якості фільтру лінійних напруг зворотної послідовності: вольтметр, що включений у фазі «а» вимірює напругу зворотної послідовності, а вольтметр, включений у фазі «с» вимірює напругу прямої послідовності. Визначені співвідношення між активним і реактивним індуктивним опорами індуктивної котушки і ємністю конденсатора у схемному рішенні пристрою.

Посилання

1. Вовк О. Ю., Квітка С. О., Дідур В. В. Вплив відхилення
живлячої напруги на ресурс ізоляції асинхронних електродвигунів
потокових технологічних ліній. Науковий вісник Таврійського
рердавного агротехнологічного університету. 2019. № 9(1).
https://doi.org/10.31388/2220-8674-2019-1-25.
2. Маков Д. К., Поворознюк Н. І., Виноградов Ю. М., Услонцев А. Б. Підвищення точності вимірювання несиметрії трифазної напруги. Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. 2010. № 21. С.111-116.
3. Pavlenko T., Shavkun V., Petrenko A. Ways to improve operation reliability of traction electric motors of the rolling stock of electric transport. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 5/8(89). P. 22–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112109.
4. Щерба А. А., Маков Д. К., Захарченко С. Н., Супруновска Н. І. Аналіз уравнений преобразования трехфазных напряжений при каскадном соединении фильтров симметричных составляющих. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2008. № 3(12). С. 8-15.
5. Стьопін Ю. О., Кушлик Р. В., Перова Н. П. Дослідження роботи Асинхронних двигунів при несиметрії напруг в усталених режимах. Енергетика і автоматика. 2014. № 3. С. 141-146.
6. Попова І. О. Визначення параметрів активно-ємнісного фільтра напруги зворотної послідовності. Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: тези доп. І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті В. В. Овчарова. Мелітополь, 2020. С. 18-19.
7. Pakkawee S., Hayamin V., Chaiyapon D., Thongchaisuratkrul G. Effects of Induction Motor Using Unbalance Voltage. International Journal of the Computer, the Internet and Management. 2018. Vol. 26(3). Р.98-103.
8. Benoît de Metz-Noblat. Analyse des réseaux triphasés en régime perturbé à l’aide des composantes symétriques [Electronic resource] / B. de Metz-Noblat. Cahier Technique Schneider Electric. Regime of access: https://www.se.com/fr/fr/download/document/ (date of the application: 10.09.2023).
9. Kurashkin S., Popova I.. Popryaduhin V.S., Kovalov O.V. Mathematical model of asynchronous motor diagnosis. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Proceedings of the 6th International conference. ORT Publishing. Stuttgart, Germany. 2019. P. 361-366
10. Попова І. О., Попрядухін В. С. Параметри контролю несиметричних режимів роботи асинхронних двигунів для розробки ефективного захисту. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 9, т. 1(41). https://doi.org/10.31388/2220-8674-2019-1-41.
Опубліковано
2023-11-15
Як цитувати
Попова, І., & Чаусов, С. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМНОГО РІШЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ЯКОСТІ ФІЛЬТРА ЛІНІЙНИХ НЕСИМЕТРИЧНИХ НАПРУГ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 23(2), 177-185. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/648
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##