ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНОГО РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА

  • Д. П. Журавель Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-6100-895X
  • А. М. Бондар Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-4761-9084
Ключові слова: колісний трактор, рульове керування, науково-технічний ефект, коефіцієнта ефективності інвестицій, експлуатаційні витрати, термін окупності

Анотація

В статті розглянуто питання техніко-економічного обґрунтування доцільності використання адаптивного рульового керування колісного трактора. Проаналізовані сучасні роботи, які пов’язані із визначенням ефективності впровадження науково-технічних рішень та обрані найбільш сучасні. В процесі проведення досліджень було встановлено, що запропонована система рульового керування з постійною чутливістю має високий рівень науково-технічного ефекту. При розрахунку терміну окупності додаткових капітальних вкладень було встановлено, що він становить 1,3 року, це є значно кращим терміном ніж рекомендовані нормативи, які розраховані на 7 років. Використання рульового керування транспортного засобу з постійною чутливістю дає можливість отримати річний економічний ефект в обсязі 161807,2 грн.

Посилання

1. Петров В. О. Постійна чутливість рульового керування мобільних машин у транспортному режимі. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. 2006. Вип. 43. С. 98–102.
2. Петров В. О. Постійна чутливість рульового керування мобільних машин у транспортному режимі. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. 2006. Вип. 43. C. 98.
3. Петров В. О. Синтез ергономічних рульових управлінь для мобільних машин. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. 2000. Вип. 1, т. 17. C. 60-64.
4. Лубяний М. М. Аналіз функціонування системи ”водій-рульове керування” МТА. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. 2000. Вип. 1, т. 17. С. 21-27.
5. Петров В. О. Рульове управління колісного шасі яке реалізує керування напрямком руху по положенню. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. 2001. Вип. 1, т. 24. С. 83-86.
6. Журавель Д. П., Бондар А. М. Обґрунтування показників експлуатаційної надійності енергетичних засобів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІI Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 467-473.
7. Galina Gritsaenko, Igor Gritsaenko. Mechanism for the Maintenance of Investment in Agriculture. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. Ch. 1. P. 29-40.
8. Kyrylo Samoichuk, Olga Viunyk, Dmytro Milko. Research on milk homogenization in the stream homogenizer with separate cream feeding. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2020. Vol. 14. Р. 142-148.
9. Dmitry Milko, Kyrylo Samoichuk, Yulia Postol. Revealing new patterns in resourcesaving processing of chromium-containing ore raw materials by solidphase reduction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020. № 1/12(103). P. 24-29.
10. Dmytro Milko, Oleksandr Sclyar, Radmila Sclyar, Ganna Pedchenкo. Results of the nutritional preservation research of the alfalfa laying on storage with two-phase compaction. INMATEH - Agricultural Engineering. 2020.Vol. 60(1). Р. 269-274.
11. Kyrylo Samoichuk, Nadiya Palyanichka, Vadim Oleksiienko, Serhii Petrychenko. Improving the quality of milk dispersion in a counter-jet homogenizer. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2020. Vol. 14. Р. 633-640.
12. Дашивець Г. І. Обґрунтування швидкісних параметрів роботи машино-тракторного агрегату. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2021. Вип. 11, т. 2. С. 85-97. https://doi.org/10.31388/2220-8674-2021-2-16.
13. Dmytro Zhuravel. Research of lubricant properties of used tractor motor oils. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2021. Вип. 11, т. 2. 18 с. https://doi.org/10.31388/2220-8674-2021-2-5.
14. Kuznetsov, M., Lysenko, O., Chebanov, A. (2021). Ensuring power balance in a hybrid power system with a backup generator. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. № 6(8(114)). Р. 6–15. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.245557.
15. Дашивець Г. І. Методика обробки емпіричних даних якісних показників роботи колісної машини. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2022. Вип. 12, т. 2. P. 3416. https://doi.org/10.3390/en15093416.
19. Журавель Д. П. Вплив технічного обслуговування і ремонту на надійність машин та обладнання при використанні біологічних рідин. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 2020. Вип. 10, т. 1. https://doi.org/10.31388/2220-8674-2020-1-3.
20. Журавель Д. П. Раціональне використання біологічних олив для мобільних енергетичних засобів. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 2020. Вип. 10, т. 1. С. 1-9. https://doi.org/10.31388/2220-8674-2020-1-9.
21. Мілько Д. О. Методика складання раціону великої рогатої худоби на основі поживної цінності кормових компонентів. Механізація та електрифікація сільського господарства. 2019. Вип. № 10(109). С. 91-96.
22. Дашивець Г. І. Дослідження адаптивної роботи рульового керування транспортного засобу в швидкісному режимі. Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 червня 2019 р.). Мелітополь, 2019. Ч. 1. С. 203-204.
23 Бондар А. М. Фактори поліпшення керованості МТА. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2009. №2-09. С. 150-160.
24. Бондар А. М. Надійність людини-оператора в складній технічній системі. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2009. Вип. 9, т. 5. С. 13-18.
25. Бондар А. М. Вдосконалення рульових механізмів із перемінним передаточним відношенням. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2010. Вип. 10, т. 2. С. 13-18.
26. Бондар А. М. Використання бальної оцінки для визначення економічної ефективності результатів наукової роботи. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. Вип. 12, т. 1. С. 172-176.
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Журавель, Д. П., & Бондар, А. М. (2024). ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНОГО РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 24(2), 7-17. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2024-24-2-1