ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ

  • Ю. О. Постол Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-0749-3771
  • В. Б. Гулевський Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1434-9724
  • О. О. Постол ДП “ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
Ключові слова: енергоефективність, електропостачання, енергозбереження, енергоресурси, енергоаудит, альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії

Анотація

Приймаючи до уваги нинішній стан України, де багато зруйновано інфраструктури, пошкоджені житлові будинки в населених пунктах, енергосистема країни, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів (або енергоефективність) у розумінні використання їх меншої кількості – становиться особливо актуальною. Потрібно звернути увагу на проблеми енергоефективності житлового сектору в Україні, не тільки будування нових енергоефективних житлових будинків, а і приділити увагу термомодернізації вже збудованого житлового фонду. Проаналізувавши споживання енергоресурсів в житловому секторі, провівши класифікацію домів згідно норма вітчизняних нормативних баз та спираючись на опит європейських країн, сформулювати напрямки вирішення питань забезпечення енергоефективності житлового сектору. Система енергоефективності на рівні держави повинна включати в себе не тільки постачання енергії, но і її виробництво. Також роботу важливих сфер таких як промислові підприємства, транспорт та інше. Один з найважливіших для побуду суспільства сектор, це житловий. Підвищення енергоефективності в цьому секторі передбачає ряд реформ енергетичного ринку, сфери будівництва, субсидій та підтримку вразливих споживачів. Тому потрібен системний підхід до цієї проблеми.

Посилання

1. Мельконова І. В., Романченко Ю. А. Підвищення енергоефективності житлових будівель. Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. 2021. № 5(269). С. 17–19.
2. Абєлєшов В. І. Дослідження деяких аспектів підвищення ефективності енергозберігаючих заходів у житлових будинках. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2011. № 3. С. 23–29.
3. Лівінський О. М., Євтушенко В. А. Технічне обстеження та енергоаудит будинків і споруд. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2010. № 2. С. 159 – 170.
4. Нечепуренко Д. С., Єпіфанцева С. В. Способи підвищення енергоефективності житлових мікрорайонів при комплексній реконструкції та вторинній забудові. URL: http://www. sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-113/repair-andreconstruction-113/16559-113-1157 (дата звернення 25.02.2024). 5. Микита Є. О., Дешко В. І. Розподільний облік теплової енергії на опалення багатоквартирних будинків: технічні, методичні, поведінкові аспекти. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2023. № 4(74). С. 38-46.
6. Панкова М. В. Ефективність використання енергетичних ресурсів в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. № 28. С. 53-57.
7. Проект Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/605-2017 (дата звернення 02.03.2024).
8. Майже 160 тисяч будівель і споруд в Україні зруйновані через війну. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3780899-majze-160-tisac-budivel-i-sporud-v-ukraini-zrujnovani-cerez-vijnu.html (дата звернення 06.03.2024) 9. Глава Мінфіну США закликає знайти спосіб передати Україні заморожені активи. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3833050-glava-minfinu-ssa-zaklikae-znajti-sposib-peredati-ukraini-zamorozeni-rosijski-aktivi.html (дата звернення 27.02.2024)
10. Проекти з енергоефективності в Україні. Energy Efficiency Projects in Ukraine. Електронний ресурс. Режим доступу. – http://www.eeib.org.ua 11. МЕА, Найбільше кінцеве використання енергії за секторами в окремих країнах МЕА, 2018, МЕА, Париж. URL: https://www.iea.org/ data-and-statistics/charts/largest-end-uses-of-energy-by (дата звернення 27.02.2024).
12. T. Taylor, J. Counsell, S. Gill. Energy efficiency is more than skin deep: Improving construction quality controlin newbuildhousing using therm ography. Energy and Buildings. 2013. Vol. 66. Р. 222–231. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813004428 (дата звернення 11.03.2024).
13. Korniyenko S. V. The Experimental Analysis and Calculative Assessment of Building Energy Efficiency. Applied Mechanics and Materials. 2014. Vol. 618. Р. 509–513. URL: http://www.scientific.net/ AMM.618.5096 (дата звернення 17.03.2024).
14. Головні енергетичні події Ірландії. URL: https://www.seai.ie/ publications/SEAI-Home-Energy-Events-Evaluation-Report.pdf (дата звернення 16.03.2024).
15. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://minregion.gov.ua (дата звернення 05.03.2024).
16. Постол Ю. О., Стручаєв М. І. Підвищення енергоефективності та енергозбереження використання низькопотенційних джерел енергії в органічному циклу Ренкіна. Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії: матеріали ІІ Всеук. наук.-практ. інтернет-конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 74–77.
17. Комеліна О. В., Щербініна С. А. Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 108-114.
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Постол, Ю. О., Гулевський, В. Б., & Постол, О. О. (2024). ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 24(2), 121-129. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2024-24-2-10
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка