ОБГРУНТУВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МІЖОПЕРАЦІЙНОГО ВІБРОХВИЛЬОВОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ СОЇ ЗА ЇЇ ІНФРАЧЕРВОНОГО СУШІННЯ

  • І. П. Паламарчук Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • С. В. Кюрчев Таврійський державний агротехнологічний університет
  • В. О. Верхоланцева Таврійський державний агротехнологічний університет
  • Л. М. Кюрчева Таврійський державний агротехнологічний університет
  • М. І. Стручаєв Таврійський державний агротехнологічний університет
Ключові слова: інфрачервоне сушіння, соя, віброхвильове транспортування, коливальна система, амплітуда коливань, віброшвидкість.

Анотація

Анотація – стаття присвячена проблемі зниження енерговитрат на процес терморадіаційного сушіння насіння сої при максимальному збереженні її вихідних властивостей, шляхом розробки  конструктивного оснащення для реалізації міжопераційного транспортування продукції у зоні обробки. Результати експериментальних досліджень виявили ефективність утворення на поверхні гнучкого  вантажонесучого органу біжучої або стоячої хвилі, яка забезпечує одночасну реалізацію  процесів тепломасообмінної обробки та пошарового перемішування сої.

Посилання

1.Технологічні властивості сировини: навч. посібник / О. П. Прісс, С. В. Кюрчев, В. Ф. Жукова, Н. А. Гапрідашвілі. Мелітополь, Херсон : Олді -плюс, 2014. 224 с.
2. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва : навч. посібник / В. Ф. Ялпачик [та ін.]. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2017. 278 с.
3. Паламарчук І. П., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. Обгрунтування параметрів процесу інфрачервоного сушіння зернової продукції з віброхвильовим конвеєром // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Одеса, 2018. Вип. 82, т. 1. С.122-127.
4. Богданов Є. В., Кюрчев С. В. Теоретичне дослідження явища резонансу дебалансного вібраційного дозатора сипких матеріалів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2010. Вип. 10, т. 6. С. 65-69.
5. Паламарчук І. П., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. Тенденції розвитку конвеєрних вібраційних сушарок // The development of technical sciences: problems and solutions: the international research and practical conference (Brno city, 27–28 April 2018). Brno, 2018. Р. 9-12.
6. Паламарчук І. П., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. Застосування вібротехнологій у процесах зберігання сільськогосподарської продукції // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 17-18 травня 2018 р.). Умань, 2018. С. 113-115.
7. Паламарчук І. П., Кюрчев С. В. Застосування перспективної віброконвеєрної інфрачервоної сушарки // Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХIХ Міжнар. наук. конф., присвяченої 118-й річниці від дня народження академіка П. М. Василенка (м. Київ, 17-19 жовтня 2018 р.). Київ, 2018. С. 84-85.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Паламарчук, І., Кюрчев, С., Верхоланцева, В., Кюрчева, Л., & Стручаєв, М. (2019). ОБГРУНТУВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МІЖОПЕРАЦІЙНОГО ВІБРОХВИЛЬОВОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ СОЇ ЗА ЇЇ ІНФРАЧЕРВОНОГО СУШІННЯ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 86-93. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/141

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>