ДИСКРЕТНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ДПК ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИРАХУВАННЯ СУМ

  • О. В. Івженко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. В. Шрамко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: дискретно представлена крива (ДПК), таблиця сум, подвійний інтеграл, екстремум, інтегрально – диференціальний зв'язок, осциляція

Анотація

Анотація – дану роботу виконано в рамках дослідження питань дискретного геометричного диференціювання, коли значення похідних вибирається за умови відсутності осциляції. Зазначено, що погоджене згущення побудованих дискретно представлених кривих (ДПК) на основі інтегрально - диференціальних зв'язків  та побудова точок згущення на наступному та вихідному графіку інтегралу за умови відсутності осциляції має велике значення при розв’язання задач дискретного геометричного моделювання.

Пропонований метод дозволяє оцінювати змінну складову при аналізі і прогнозуванні природних явищ і процесів. Це сприяє проведенню якісного геометричного моделювання явищ і процесів на основі побудови адекватних математичних моделей.

Посилання

1. Верещага В. М. Дискретно–параметрический метод геометрического моделирования кривых линий и поверхностей : дисс. ... д–ра техн. наук: 05.01.01. Мелитополь, 1996. 320 с.
2. Щербина В. М. Дискретне диференціювання спіралеподібних дискретно представлених кривих // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь, 1997. Вип. 4, т. 1. С. 103-106.
3. Найдиш В. М., Лебедєв В. О. Дискретне диференціювання на основі кутових параметрів // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь, 2004. Вип. 4, т. 24. С. 3–9.
4. Ланцош К. Практические методы прикладного анализа. Москва: Физматгиз, 1961. 524 с.
5. Хемминг Р. В. Численные методы. Москва: Наука, 1972. 400 с.
6. Волков Е. А. Численные методы. Москва: Наука, 1987. 248 с.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Івженко, О., & Шрамко, О. (2019). ДИСКРЕТНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ДПК ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИРАХУВАННЯ СУМ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 237-247. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/159
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##