ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ ЗА ЗАДАНИМИ УМОВАМИ

  • Ю. В. Холодняк Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Є. А. Гавриленко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. В. Івженко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • А. В. Найдиш Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: каркас поверхні, горизонтальний перетин, твірна, дискретно представлена крива (ДПК), закономірна зміна кривини, інтерполяція

Анотація

Анотація – запропонована технологія формування комп'ютерних моделей поверхонь складних технічних виробів, заданих масивом точок. Розроблена технологія проектування поверхонь складних технічних виробів включає створення геометричних моделей поверхонь та керуючих програм для їх обробки на верстатах з числовим програмним управлінням. Із вихідного масиву точок виділяються підмножини – точкові ряди, на основі яких формуються лінійні елементи каркасу поверхні. Комп'ютерна модель поверхні створюється на основі дискретного лінійного каркасу, представленого сімействами твірних та напрямних кривих ліній. Використання розробленої технології дозволяє зменшити час створення комп'ютерної моделі виробу та програми для обробки на верстатах з числовим програмним управлінням, поліпшити функціональні якості поверхонь, які обмежують виріб.

Посилання

1. Гавриленко Е. А., Холодняк Ю. В., Пахаренко В. А. Формирование геометрических характеристик монотонной кривой линии // Вісник Херсонського національного технічного університету. Херсон, 2016. № 3(58). С. 492–496.
2. Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В. Програмна реалізація алгоритму моделювання одновимірних обводів по заданим геометричним умовам // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2013. № 13. С. 4–9.
3. Осипов В. А. Машинные методы проектирования непрерывно–каркасных поверхностей. Москва: Машиностроение, 1979. 248 с.
4. Синеоков Т. Н. Теория и проектирование почвообрабаты-вающих орудий. Москва: Машиностроение, 1965. 484 с.
5. Холодняк Ю. В., Дмитриев Ю. А. Формирование одномерных обводов с закономерным изменением кривизны // Динамика систем, механизмов и машин. Омск, 2014. № 3. С. 241–243.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Холодняк, Ю., Гавриленко, Є., Івженко, О., & Найдиш, А. (2019). ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ ЗА ЗАДАНИМИ УМОВАМИ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 19(2), 257-263. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/161
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##