ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗМІШУВАЧА-КОРМОРОЗДАВАЧА З ВЕРТИКАЛЬНИМ БУНКЕРОМ

  • О. О. Дереза Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Б. В. Болтянський Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • С. В. Дереза Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: тваринництво, кормоприготування, кормова суміш, кормороздавач-змішувач, міксер, бункер, турбошнек, частота обертання, самоочищення витків шнека

Анотація

Анотація - сільськогосподарське виробництво являється пріоритетною галуззю економіки України. Проблеми виведення економіки із кризи, в якій вона опинилась в останній час, являються дуже актуальними і для сільського господарства. Невід’ємною частиною і однією з найважливіших складових частин сільського господарства є тваринництво. В дійсний час тваринництво у зв’язку з деякими об’єктивними і суб’єктивними причинами переживає свої не найкращі часи. Поголів’я тварин і птиці в усіх регіонах України значно скоротилось, продуктивність їх дуже низька. Виробництво продукції тваринництва стало збитковим і не рентабельним. Підвищити рентабельність тваринництва можна за рахунок зниження витрат на утримання тварин і підвищення їх продуктивності шляхом покращення годування, збалансованості раціонів, належної підготовки кормів перед згодовуванням, нормованої видачі кормів тваринам. Максимальне зниження питомих витрат кормів можна забезпечити насамперед на основі механізації кормоприготування збалансованих кормових сумішей та їх нормованої видачі. Традиційна технологія приготування і роздавання кормів на фермах ВРХ у нашій країні базувалась на застосуванні універсальних завантажувачів, тракторних причепів, кормоцехів КОРК-15 і КЦК-5, роздавачів КТУ-10А і РММ-Ф-6. Ця технологія енерго-, метало-, трудомістка і не забезпечує в умовах України середніх надоїв прибуткового молока і конкурентних на ринку продуктів переробки молока. Аналіз систем приготування і роздавання кормів у зарубіжних країнах із розвинутим молочним скотарством свідчить, що там застосовуються малокомпонентні кормосуміші, а для їх приготування і роздавання – переважно універсальні комбіновані машини, які забезпечують навантаження, подрібнення, дозування, змішування, транспортування і роздавання кормів. За кордоном такі машини отримали назву «міксер». На даний момент найбільшого поширення знайшли міксери з вертикальним розміщенням змішувальних робочих органів – шнеків. У статті розглянуто умови самоочищення шнеків від кормової суміші та визначені основні чинники для правильного вибору площі вивантажувального вікна.

Посилання

1. Ревенко І. І., Брагінець М. В., Ребенко В. І. Машини та обладнання для тваринництва: підручник. Київ: Кондор, 2009. 731 с.
2. Пивовар В. С., Гнатюк Г. П. Нові технології приготування та роздавання кормосумішей на фермах великої рогатої худоби // Мясное дело. 2008. № 1. С. 66-69.
3. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга: Издательство научной литературы, 2007. 608 с.
4. Костенко Д., Заболотько О., Хмельовський В. Кормові суміші – перспективний напрям годівлі великої рогатої худоби // Пропозиція. 2008. № 4. С. 134-136.
5. Палкин Г. С. Технология и техника кормления высокопродуктивных коров // Техника и оборудование для села. 2007. № 5. С. 36-38.
6. Ревенко І., Лісовенко Т., Хмельовський В. Сучасний ринок засобів роздавання кормів рогатій худобі // Пропозиція. 2008. № 9.
С. 106-114.
7. Геремезов Д., Шейченко В. Применение кормораздатчиков-смесителей – залог повышения продуктивности крупного рогатого скота // Техніка АПК. 2006. № 4. С. 16-18.
8. Фермський комбайн – універсальний технічний засіб / В. Смоляр та ін. // Техніка АПК. 2007. № 10. С. 20-21.
9. Роздавачі кормів для рогатої худоби / І. І. Ревенко та ін. Київ: ВПВ УкрІНТЕІ, 2009. 200 с.
10. Палкін Г. С. Сучасні мобільні кормороздавачі-змішувачі для годівлі худоби кормосумішками // Пропозиція. 2004. № 4. С. 88-91.
11. Дереза О. О., Дереза С. В. Основні напрямки удосконалення конструкцій змішувачів-кормороздавачів // Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь, 2012. Вип. 2, т. 2. С. 20-27.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Дереза, О., Болтянський, Б., & Дереза, С. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗМІШУВАЧА-КОРМОРОЗДАВАЧА З ВЕРТИКАЛЬНИМ БУНКЕРОМ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 46-56. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/240