ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРІВ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

  • С. В. Галько Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: акумулятор, електромобіль, сонячна електростанція, фотоелектричний модуль, коефіцієнт кореляції, когенераційний фотомодуль, добові графіки навантаження

Анотація

Анотація – в роботі розглядається проблема можливості створення локальних енергетичних мереж для зарядки акумуляторів електромобілів на існуючих стаціонарних автозаправних станціях (АЗС) на основі відновлюваних джерел, з метою енергозбереження традиційних джерел енергії. Запропоновано створення таких мереж на основі ефективних сонячних електростанцій (СЕС), які встановлюються на даху адміністративної будівлі АЗС.

Для обґрунтування можливості використання СЕС для зарядки акумуляторних батарей електромобілів на АЗС, проведений кореляційний аналіз добових графіків навантаження (ДГН) трьох приватних СЕС, що встановлені на дахах приватних споруд, розташованих поруч з АЗС “WOG” м. Мелітополь Запорізької обл., і ДГН АЗС “WOG”. Експериментальні ДГН приватних СЕС та АЗС “WOG” отримані за три робочі дні жовтня 2018 р. Визначено коефіцієнти парної кореляції Пірсона за світовий день між еквівалентними ДГН дахових СЕС та ДГН АЗС “WOG”, які мають високі значення, тобто маємо високий кореляційний зв'язок. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про можливість використання дахових СЕС для зарядки акумуляторів електромобілів на стаціонарних АЗС.

З метою підвищення загального коефіцієнта корисної дії (ККД) СЕС, замість традиційних плоских сонячних батарей, запропоновано використовувати СЕС з когенераційними фотоелектричними модулями (ФЕМ) циліндричної форми, що охолоджуються рідиною. Це дозволить одночасно отримувати електричну і теплову енергію для господарчих потреб

Посилання

1. Электромобиль приближает конец нефтяной эры. URL: http://savenergy.info/page/electric-car-near-end-oil-era/ (дата звернення: 02.07.2019).
2. Аккумуляторные батареи для электромобилей. URL: https://ecotechnica.com.ua/stati/1718 (дата звернення: 02.07.2019).
3. Галько С. В., Жарков В. Я., Жарков А. В. Технології та засоби перетворення відновлюваних джерел енергії для приватних домогосподарств: монографія. Мелітополь: Люкс, 2019. 215 с.
4. Про перспективу використання приватних сонячних електростанцій для зарядки екомобілів в Україні / С. В. Галько та ін. // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: матеріали VI Міжнар. наук.-техн. Інтернет-конф. (м. Харків, 19-20 лист. 2018 р.). Харків, 2018. С. 54-56.
5. Жарков В. Я., Жарков А. В., Галько С. В. Технічні рішення в енергозбереженні та енергоефективності // Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / за ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава, 2019. С. 401-426.
6. Жарков А. В. Кореляційний аналіз ДГН приватних дахових СЕС та переробних підприємств міста щодо їх інтеграції в локальну електромережу // Розвиток науки в XXI столітті. Харків, 2018. Ч. 1. С. 44-58.
7. Ефимов В. П. Фотопреобразователи энергии солнечного излучения нового поколения // Физика и техника полупроводников. 2010. Т. 8, № 2. С. 100-115.
8. Галько С. В., Жарков А. В., Королев А. М. Приусадебная солнечная электростанция с охлаждаемыми фотоэлектрическими модулями // Сб. науч. тр. СтГАУ. Ставрополь, 2015. С. 18-24.
9. Присадибна сонячна електростанція з фотоелектричними модулями циліндричної форми: пат. 103043 Україна: МПК (2015.01) H01L31/00, H02J7/35 (2006.01). № u 201506713; заявл. 07.07.15; опубл. 25.11.15, Бюл. №22.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Галько, С. (2019). ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРІВ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 130-141. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/250
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка