ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ВІВСА ПОСІВНОГО НА ПСУВАННЯ ГАРБУЗА ПРИ ЗБЕРІГАННІ

  • О. О. Данченко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Л. М. Здоровцева Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • М. М. Данченко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Д. О. Майборода Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • В. В. Коляденко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • А. С. Федорко Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
  • Т. М. Гапоненко Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: зберігання гарбуза, екстракт вівса, поверхнева обробка, мікробіологічне псування, вітамін С, β-каротин, фенольні сполуки.

Анотація

Анотація – у статті з’ясовано вплив поверхневої обробки гарбуза екстрактом вівса посівного на процеси псування гарбуза та вміст у його м’якуші низькомолекулярних антиоксидантів (вітаміну С, β-каротину, фенольних сполук) під час тривалого зберігання. Доведено, що така обробка поверхні гарбуза за його тривалого зберігання сприяє кращому збереженню вмісту вітаміну С і фенольних сполук у м’якуші гарбузів, достовірно гальмує їх мікробіологічне псування. Результатами досліджень підтверджено доцільність застосування екстракту вівса для зберігання гарбузів у запропонованому режимі.

Посилання

1. Гранкина Н. А., Борисенко В. В., Николаенко С. Н. Изменение химического состава плодов тыквы в процессе хранения // Молодой ученый. 2015. № 22. С. 103-106.
2. Николаенко С. Н., Гамзина Т. Ю., Пахомова Е. Ю. Пигментный комплекс плодов // Научные труды SWORLD. 2009. Т. 27, № 1. С. 7-10.
3. Хусид С. Б., Николаенко С. Н., Донсков Я. П. Изменение химического состава плодов тыквы в процессе // Молодой ученый. 2015. № 22. С. 103-106.
4. Nelson D. L., Cox M.М. Lehninger Principles of biochemistry. Fourth edition. New York: W. H. Freedman and Company, 2005. 1119 p.
5. Chilling-related cell damage of apple (Malus х domestica Borkh.) fruit cortical tissue impacts antioxidant, lipid and phenolic metabolism / R.S. Leisso et al. // Physiol Plant. 2015. Vol. 153. P. 204-220.
6. Foyer C. H., Shigeoka S. Understanding oxidative stress and antioxidant functions to enhance photosynthesis // Plant Physiol. 2011. Vol. 155. P. 93-100.
7. Загоскина Н. В., Назаренко Л. В. Активные формы кислорода и антиоксидантная система растений // Вестник МГПУ. Сер. Естественные науки. 2016. № 2. С. 9-23.
8. Губський Ю. І. Біологічна хімія: підручник. Вінниця: Нова книга, 2007. 656 с.
9. Тернинко І. І., Бурцева О. В. Овес посівний (Avena sativa L.): фармакогностична характеристика та аспекти застосування // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. 2008. С. 18-24.
10. Meydani M. Potential health benefits of avenanthramides of oats // Nutr. Rev. 2009. Vol. 67, № 12. Р. 731-735. DOI: 10.1111/j.1753-4887.2009.00256.x.
11. Nie L., Wise M.L., Peterson D.M., Meydani M. Avenanthramide, a polyphenol from oats, inhibits vascular smooth muscle cell proliferation and enhances nitric oxide production // Atherosclerosis. 2006. Vol. 186. P. 260-266. DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2005.07.027
12. Бурцева О. В., Тернинко І. І. Вивчення вітамінного складу сировини Аvena sativa L. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2011. № 3. С. 37-42.
13. Бурцева О. В. Кiлькiсне визначення фенольних сполук Avena sativa // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. 2013. Т. 8, № 4. С. 225-228.
14. ДСТУ ISO 6557-2:2014. Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту аскорбінової кислоти. Частина 2. Практичні методи (ISO 6557-2-1984, IDT). [Чинний від 2015–06–01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2015. 10 с.
15. ДСТУ 4305:2004. Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення каротину. [Чинний від 2005–07–01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 10 с.
16. ДСТУ 4373:2005. Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Метод визначення вмісту поліфенолів. [Чинний від 2006–04–01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2006. 10 с.
17. Николаенко С. Н., Чистоусова М. С., Пахомова Е. Ю. Некоторые общие принципы идентификации каротиноидов тыквы // Научные труды SWORLD. 2008. Т. 4, № 2. С. 39-40.
18. Николаенко С. Н., Волкова С. А., Николаенко В. И. Каротиноидный состав плодов тыквы // Молодой ученый. 2015. № 1 (81). С. 166-168.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Данченко, О., Здоровцева, Л., Данченко, М., Майборода, Д., Коляденко, В., Федорко, А., & Гапоненко, Т. (2019). ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ВІВСА ПОСІВНОГО НА ПСУВАННЯ ГАРБУЗА ПРИ ЗБЕРІГАННІ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 194-200. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/256