ОБГРУНТУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТНОГО СКЛАДУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТУ СПЕЦІАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ БАТОНЧИКІВ «VITABAR»

  • Л. Ф. Товма Національна академія Національної гвардії України
  • І. Є. Морозов Національна академія Національної гвардії України
  • В. В. Євлаш Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • С. Ю. Штриголь Національний фармацевтичний університет
Ключові слова: раціональне харчування, добовий раціон, есенціальні нутрієнти, харчова цінність, білково-вітамінний продукт

Анотація

Анотація – розроблено рецептури батончиків «Vitabar», до складу яких входить сировина вітчизняного виробництва та визначено її раціональні частки. Вивчено хімічний склад та показники безпечності рецептурних інгредієнтів, що входять до складу батончиків. Проведено клінічні дослідження (показники крові) на військовослужбовцях, що несуть службу в різних умовах обстановки (у пункті постійної дислокації, в польових умовах, при виконанні службово-бойових і бойових завдань). Доведено позитивний вплив на організм людини білково-вітамінного продукту спеціального споживання батончиків «Vitabar».

Посилання

1. Депутат Ю. М. Гігієнічне обґрунтування корекції загальновійськового добового раціону харчування військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України : автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.01. Київ, 2010. 19 с.
2. Силка І. М. Оцінка стану харчування військовослужбовців Збройних сил України // Наукові праці НУХТ. 2016. Т. 21, вип. 6. С. 182-188.
3. Товма Л. Ф., Євлаш В. В., Глущенко В. В. Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань і його корекція шляхом введення білково-вітамінного продукту «VitаBar» // Честь і закон. 2017. № 1. С. 131-138.
4. Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технології, енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу: колективна монографія. Харків: ХДУХТ, 2016. 380 с.
5. Никитин С. В., Губский С. М., Евлаш В. В. Определение содержания йода в сушеных слоевищах бурых и красных водорослей методом кулонометрического титрования // Сучасні проблеми електрохімії : освіта, наука, виробництво. Харків, 2015. C. 75-76.
6. Товма Л. Ф. Удосконалення якості лікувального харчування військовослужбовців у стаціонарних і польових умовах // ScienceRise. 2017. Вип. 2/1 (31). С. 6-15.
7. Товма Л. Ф., Крамаренко Д. П., Дейниченко Г. В. Методика оптимізації складу трикомпонентної харчової системи з метою створення харчових продуктів для військовослужбовців // Бізнес-інформ. 2016. № 1. С. 175-178.
8. Glinoer D. The regulation of thyroid function in pregnancy: pathways of endocrine adaptation from physiology to pathology // Endocrine Reviews. 1997. Vol. 18. Р. 404-433. DOI: 10.1210/ edrv.18.3.0300.
9. De Benoist B, McLean E, Andersson M. Iodine deficiency: The extent of the problem; in Preedy VC, Burrow GN, Watson RR (eds): Comprehensive Handbook on Iodine: Nutritional, Endocrine and Pathological Aspects. Amsterdam, 2009. Chapter 48. P. 461-467.
10. Основи військової гігієни. Санітарний нагляд і медичний контроль за харчуванням військ // Медицина. Особиста гігієна. 2013. URL: http://www.sitesforyou.tk/chastin.html (дата звернення: 06.10.2018).
11. Русаков В. Коллективные и индивидуальные пайки военнослужащих ВС США // Зарубежное военное обозрение. 2014. № 3. С. 35.
12. Функциональные продукты: тенденции и перспективы. По материалам Food Navigator.com // Продукты & ингредиенты. 2015. № 3. С. 8-9.
13. Intelmeal. Пищевая ценность, химический состав и калорийность. URL: http://www.intelmeal.ru. (дата звернення: 06.10.2018).
14. Nutrition Science and Food Standards for Military Operations (Nutrition et normes d’alimentation pour les opérations militaires). Final Report of RTO Task Group. URL: natorto.cbw.pl/uploads/2010/3/TR-HFM- 154-ALL.pdf (Last accessed: 02.11.2018).
15. Meydani S. N., Eksir F. Optimization of immune function in military personnel // Nutrient composition of rations for short-term, highintensity combat operations, National Academies, Washington. 2005. № 9. P. 330-335.
16. Milman N. Anemia – still a major health problem in many parts of the world // Annals of Hematology. 2011. Vol. 90, № 4. P. 369-377. DOI: 10.1007/s00277-010-1144-5.
17. Physical fitness influences stress reactions to extreme military training / M. K. Taylor et al. // Mil Med. 2008. Vol. 173, № 8. P. 738-742.
18. The Market for Clinical Nutritional Products / comp. J. Nicole // Market Research. 2010. Vol. 8. P. 108.
19. Про норми харчування військовослужбовців збройних сил, інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2002-%D0%BF (дата звернення: 13.01.2019).
20. Чагаровський О. П., Ткаченко Н. А., Лисогор Т. А. Хімія молочної сировини: навчальний посібник. Одеса: Сімекс-прінт, 2013. 268 с.
21. ТУ У 10.8-39554430-001:2017. Вироби кондитерські батончики «Vitabar» / В. В. Євлаш, О. В. Горбань, Л. Ф. Товма.
22. Красина И. Б., Ничепуренко В. В. Изучение свойств листьев грецкого ореха для разработки новых видов кондитерских изделий // Известия вузов. Пищевая технология. 2004. № 4. С. 96.
23. Листья грецкого ореха – перспективное йодсодержащее сырье для кондитерской промышленности / И. Б. Красина и др. // Известия вузов. Пищевая технология. 2007. № 4. С. 49-50.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Товма, Л., Морозов, І., Євлаш, В., & Штриголь, С. (2019). ОБГРУНТУВАННЯ ІНГРЕДІЄНТНОГО СКЛАДУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТУ СПЕЦІАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ БАТОНЧИКІВ «VITABAR». Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 212-232. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/258