ОПТИМІЗАЦІЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ МАРЦИПАНОВИХ ПАСТ

  • М. Ф. Кравченко Київський національний торговельно-економічний університет
  • Л. А. Рибчук Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: молочна сироватка суха демінералізована, марципанова паста, сенсорний аналіз, органолептичні показники, біологічна цінність, харчова цінність

Анотація

Анотація – у статті визначено можливість використання молочної сироватки сухої демінералізованої у складі марципанових паст. Встановлено її раціональну концентрацію у рецептурах марципанових паст на основі аналізу сенсорних показників та хімічного складу. Визначено напрями технологічного використання марципанових паст з молочною сироваткою сухою демінералізованою.

Посилання

1. Назарова О. Ю., Чуприна О. А. Сучасний стан кондитерського виробництва як сегменту харчової промисловості // Економіка і суспільство. 2018. № 16. С. 42-49.
2. Тамова М. Ю., Щикарев А. Н., Басюк А. С. Тенденции и инновации мировой кондитерской индустрии // Научные труды КубГТУ. 2015. № 14. С. 96-102.
3. Дмитриева А. Н., Макарова Н. В. Анализ состава изделий из марципана // Хранение и переработка сельхозсырья. 2016. № 2. С. 28-31.
4. Апет Т. К., Пащук З. Н. Справочник технолога кондитерского производства. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2004. 560 с.
5. Функциональная кондитерская смесь для изготовления марципана: пат. 2605195 Россия: МПК A23G3/34 / М. А. Левченко, Н. А. Тарасенко. Приоритет даты 20.01.2016.
6. Способ производства тыквенно-марцыпановых плиток для функционального питания: пат. 2497390 Россия: МПК A23L1/30, A23G3/00 / Ю. Г. Скрипников, В. Ф. Винницкая, Д. В. Акишин, О. В. Перфилова, М. Ю. Коровкина. Приоритет даты 10.11.2013.
7. Кондитерская смесь для изготовления марципана: пат. 2346454 Россия: МПК A23G3/34 / Ю. А. Щепочкина. Приоритет даты 20.02.2009.
8. Кондитерская смесь для изготовления марципана: пат. 2583087 Россия: МПК A23G3/34 / З. А. Баранова, Н. А. Тарасенко. Приоритет даты 10.05.2016.
9. Сирохман І. В., Лозова Т. М. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підручник. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 616 с.
10. Мінорова А. В., Романчук І. О. Переробка молочної сироватки із застосуванням електородіалізної обробки // Вісник аграрної науки. 2010. № 3. С. 58-60.
11. Гуленко Л., Сібілєва Е., Животкевич Л. Рецептури торти, тістечка бісквітні, перекладенці, рулети. Київ: Укрхлібпром, 2013. 600 с.
12. Нестерина М. Ф., Скурихина И. М. Химический состав пищевых продуктов. Москва: Пищевая промышленность, 1979. 246 с.
13. Петров О. Ю., Александров Ю. А. Медико-биологические и нравственные аспекты полноценного питания: учеб. пособие. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2008. 224 с.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Кравченко, М., & Рибчук, Л. (2019). ОПТИМІЗАЦІЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ МАРЦИПАНОВИХ ПАСТ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 233-240. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/259