АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Ключові слова: інтеграція баз даних, реконструкція, розподільна мережа електропостачання, інвестиційні плани

Анотація

Запропоновані рекомендації щодо використання баз даних, які існують для складання форм звітності Операторів систем розподілу та які можливо сформувати за результатами розрахунків та за довідниковими даними, для створення консолідованої інформації, що може використовуватися в процесах підтримки прийняття рішень щодо інвестиційних планів для виконання робіт технічної експлуатації об’єктів розподільних мереж. Розглянутий приклад використання визначених баз даних в автоматизованій системі обґрунтування реконструкції об’єктів розподільної мережі електропостачання. Розроблена структурна схема баз даних Оператора систем розподілу для розрахунків технічних показників реконструкції об’єктів розподільних мереж електропостачання.

Посилання

1. 6th CEER Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply – 2016, CEER, August 2016.
2. Qawaqzeh M. Z., Szafraniec A., Halko S., Miroshnik O., Zharkov, A. Modelling of a household electricity supply system based on a wind power plant. Przegląd Elektrotechniczny, 2020. Vol. 96(11). P. 36-40. https://doi.org/10.15199/48.2020.11.08.
3. Szafraniec A., Halko S., Miroshnik O., Figura R., Zharkov A., Vershkov O. Magnetic field parameters mathematical modelling of wind-electric heater. Przegląd Elektrotechniczny, 2021. Vol. 97(8). P. 36-41. https://doi.org/10.15199/48.2021.08.07.
4. Галько С. В., Жарков В. Я., Жарков А. В. Технології та засоби перетворення відновлюваних джерел енергії для приватних домогосподарств: монографія. Мелітополь: Люкс, 2019. 215 с.
5. Галько С. В. Експериментальне дослідження і визначення параметрів когенераційного фотоелектричного модуля для гібридних сонячних електростанцій. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2020 р. Луцьк: МЦНД, 2020. Т. 1. С. 83-90. https://doi.org/10.36074/10.04.2020.v1.10.
6. Галько С. В. Використання когенераційних фотоелектричних модулів для зарядки акумуляторів електромобілів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки. Мелітополь: ТДАТУ. 2019. Вип. 19, т. 3. С. 130-141. https://doi.org/10.31388/2078-0877-19-3-130-141.
7. Halko S., Halko K. Research of electrical and physical characteristics of the solar panel on the basis of cogeneration photoelectric modules. Integración de las ciencias fundamentals y aplicadas en el paradigm de la sociedad post-industrial: Colección de documentos cientificos «ΛΌΓΟΣ» con actas de la Conferencia Internacional Cientifica y Prάctica, 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia, 2020. Vol. 2. P. 39-44. https://doi.org/10.36074/24.04.2020.v2.10.
8. Savchenko O., Miroshnyk O., Moroz O., Trunova I., Sereda A., Dudnikov S., Kozlovskyi O., Buinyi R., Halko S. Improving the efficiency of solar power plants based on forecasting the intensity of solar radiation using artificial neural networks. 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). 2021. Р. 137-140. https://doi.org/10.1109/KhPIWeek53812.2021.9570009.
9. Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання: Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text (дата звернення 15.03.2024).
10. Du M. Q., Li Y., Liu C. F., Liang T. J. Low-Voltage Analysis of Distribution Network Software Design and Application. Energy and Power Engineering. 2017. Vol. 9. P. 183–188. https://doi.org/10.4236/epe.2017.94B022.
11. Bertling L., Allan R., Eriksson R. A reliability-centered asset maintenance method for assessing the impact of maintenance in power distribution systems. IEEE Trans. Power Syst. 2005. Vol. 20(1). P. 75–82. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2004.840433.
12. Pan J., Qi M. Study on short-term load forecasting of distributed power system based on wavelet theory. 10th International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (ICMTMA). Changsha, China. 2018. P. 170-173.
13. Мирошник А. А. Анализ состояния проблемы качества электрической энергии в сельских сетях. Вестник НТУ «ХПИ». Серия «Энергетика: надежность и энергоэффективность». 2011. Вып. 41. С. 100–104.
14. Самойленко І. О. Методичні засади щодо економічної оцінки впливу якості електроенергії на організацію економічної діяльності на регіональному рівні. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2. С. 153-158.
15. Tang Z. The Influence of Decentralized Charging Pile Connection on Voltage Deviation of Distribution Network. Journal of Physics Conference Series. 2023. Vol. 2592(1). e012095. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2592/1/012095.
16. Song Н., Lee S. Study on the Systematic Design of a Passive Balancing Algorithm Applying Variable Voltage Deviation. Electronics. 2023. Vol. 12(12). P. 2587. https://doi.org/10.3390/electronics12122587.
17. Yingyuan Z. L., Zhao L. L., Fan Y. Study on Influence of Voltage Deviation on Loss of Low Voltage Distribution Network. IOP Conference Series Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 440(3). e032030. https://doi.org/10.1088/1755-1315/440/3/032030.
18. Pazyi V., Miroshnyk O., Moroz O., Trunova I., Savchenko O., Halko S. Analysis of technical condition diagnostics problems and monitoring of distribution electrical network modes from smart grid platform position. 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). 2020. e9250080. https://doi.org/10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250080.
19. Мартиненко Д. О., Трунова І. М. Аналіз передвоєного стану надійності електропостачання розподільними мережами. Молодь і індустрія 4.0 в XXI столітті: матер. ХІХ Міжнар. форуму молоді. 2023. URL: https://btu.kharkov.ua/novini/mizhnarodnyj-forum-molodi-molod-i-industriya-4-0-v-xxi-storichchi/ (дата звернення 14.03.2024).
20. Трунова І. М., Мірошник О. О., Мороз О. М. Аналіз ефективності використання інвестицій для підвищення надійності електропостачання. Енергетика. Енергозбереження. Енергоаудит, 2020. № 10(152). С. 23-29.
21. Зінов’єв О. Д. Аналіз технічного стану розподільних мереж. Молодь і сільськогосподарська техніка в ХХI столітті: зб. матеріалів ХVІІ-ого Міжнародного форуму молоді. Харків: ХНТУСГ, 2021. С. 163.
22. Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі: СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005. Офіц. вид. Київ: М-во палива та енергетики України, 2005. 67 с.
23. Trunova І., Miroshnyk O., Moroz O. The analysis of use of typical load schedules when the design or analysis of power supply systems. IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). 2020. е9250120. https://doi.org/10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250120.
24. Трунова І. М., Дишлевський А. В., Куліш Л. О. Вдосконалення методики обґрунтування реконструкції об’єктів розподільних мереж. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика, надійність та енергоефективність. 2020. № 1(1). С. 84-88.
25. Georges E. K. Building a Service-Oriented ERP from an Open Source Software. Fourth International Conference on Software Engineering Advances. Porto, Portugal, 2009. https://doi.org/10.1109/ICSEA.2009.14.
26. Arachchi S. M., Chong S. C., Kathabi A. System Implementation Failures in the ERP Development Process. Journal of Computer and Communications. 2019. 7. P 112-127. https://doi.org/10.4236/jcc.2019.712011.
27. Al Issa H. A., Trunova I., Miroshnyk O. Databases Case Study in Substantiation of Reconstruction of Power Distribution Networks Objects. IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 2021. е9598684. https://doi.org/10.1109/MEES52427.2021.9598684.
28. Trunova I., Miroshnyk O., Moroz O., Savchenko O., Pazyi V., Sereda A., Halko S., Buinyi R. The substantiation of reconstruction of power distribution networks objects. 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek). 2021. Р. 126-131. https://doi.org/10.1109/KhPIWeek53812.2021.9570107.
29. Перелік форм відомчої статистичної звітності. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/metod_zv_doc/min_paluva.html (дата звернення 14.03.2024).
30. Типові технологічні карти на капітальний ремонт та технічне обслуговування електричних мереж напругою 0,4-20 кВ: СОУ-Н МПЕ 40.1.20.663:2005. Офіц. вид. Київ: М-во палива та енергетики України, 2005. 167 с.
31. Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання: СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-82:2013. Офіц. вид. Київ: М-во палива та енергетики України, 2013. 61 с.
32. Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії: Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1175874-18#Text (дата звернення 14.03.2024).
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Трунова, І. М., Мірошник, О. О., Середа, А. І., Дудніков, С. М., Пазій, В. Г., Мороз, О. М., Савченко, О. А., Попадченко, С. А., Галько, С. В., & Ладижинський, І. В. (2024). АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 24(2), 96-108. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2024-24-2-8
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##