ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПРОСТОГО ОБТЯГУВАННЯ

  • І. В. Пихтєєва Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. В. Івженко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • Д. В. Лубко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: теорії тонких оболонок, метод збурювання, математичні моделі, процес простого обтягування, алгоритм побудови, листова штамповка

Анотація

Анотація - сучасні тенденції розвитку різних галузей промисловості стимулюють розробку високоефективних і конкурентних видів техніки і технологій, які забезпечать жорсткі вимоги до якості та експлуатаційних властивостей виробів при економії матеріальних та енергетичних ресурсів, витрати на робочу силу, зниження собівартості виробництва, що є актуальними для машинобудування.

Типовими виробами авіаційної, машинобудівної індустрії є корпусні оболонки з листових заготовок (обшивки, паливні баки різних форм і розмірів, балони для зберігання газу, камер згоряння двигунів, і т.д.). До них предявляються високі конструкторські вимоги, які визначають технологічні можливості виробництва деталі: геометрична точність, якість поверхні, механічні властивості, рівномірна товщина, надійність в експлуатації.

При цьому умовно тонкостінними будемо вважати ті деталі, у яких асиметричні деталі з усіченою звуженою формою  з відносною D висотою Н: 0,5(– < 0,7 і діаметр співвідношення – 1,7 -=- 2,2., D d

Мета технолога у тому, щоб спроектувати технологічний процес з мінімальною кількістю переходів, високим коефіцієнтом використання матеріалу, точними геометричними параметрами. Крім того, виготовлена деталь має відповідати вказаним експлуатаційним характеристикам. При досягненні цього результату важливо враховувати різнотовщинність отриманих деталей у листовій штамповці. Відомо, наприклад, що різнотовщинність багатократній витяжці дорівнює – 50-100%. Це одна з основних причин для зниження формоутворення на подальших операціях.

У подальшому будемо розглядати тонкостінні штамповки, зменшення коефіцієнта матеріалу, тому що не завжди отриманий характер зміни товщини, її величина на штампованих деталях відповідає необхідним характеристикам. Щоб уникнути цього вихідну товщину заготовки обирають завищену на певну величину різнотовшинності.

Посилання

1. Рыбин Ю. И., Рудской А. И., Золотов A. M. Математическое моделирование и проектирование технологических процессов обработки металлов давлением. Москва: Наука, 2004. 644 с.
2. Ивлев Д. Д., Ершов Л. В. Метод возмущений в теории упругопластического тела. Москва: Наука, 1978. 208 с.
3. Найфэ А. Х. Методы возмущений. Москва: Мир, 1976. 455 с.
4. Определение оптимальных условий штамповки осесимметричных оболочек оживальной формы / А. А. Имшенецкий и др. Харьков: Харьк. авиац. ин-т. 2001. 120 с.
5. Гольденвейзер А. Л. Теория упругих тонких оболочек. Москва: Наука, 1976. 512 с.
6. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике. Москва: Наука, 1967. 608 с.
7. Филин А. П. Прикладная механика твердого деформируемого тела. Москва: Наука, 1978. 616 с.
8. Попов Е. А., Ковалев В. Г., Шубин И. Н. Технология и автоматизація листовой штамповки: учебник. Москва: Из-во МГТУ им. Баумана, 2000. 480 с.
9. Пихтєєва І. В., Спірінцев В. В., Дмитрієв Ю. О. Розробка функціональної схеми процесу автоматизованого проектування // Системні технології. Дніпропетровськ, 2013. Вип. 5. С. 130-136.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Пихтєєва, І., Івженко, О., & Лубко, Д. (2019). ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПРОСТОГО ОБТЯГУВАННЯ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(3), 316-324. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/268
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##