У збірнику наукових праць опубліковано матеріали за результатами досліджень у галузі механізації сільського господарства та галузевого машинобудування.

Видання призначене для наукових працівників, викладачів, аспірантів, інженерно-технічного персоналу і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.

Друкується за рішенням Вченої Ради ТДАТУ,

Протокол № 5 від 26.12.2018 р.

Опубліковано: 2018-12-26

Галузеве машинобудування