ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ВОДИ І НАПОРУ ДЕРИВАЦІЙНИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ГІРСЬКИХ РІЧКАХ

  • М. І. Бабич Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0003-1295-4162
  • В. М. Боярчук Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0002-2192-0143
  • С. В. Сиротюк Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-9966-6299
  • С. В. Коробка Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0002-4717-509X
  • М. А. Михалюк Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0003-3521-1302
  • І. Г. Стукалець Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-7107-4865
  • С. М. Баранович Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-8671-6517
Ключові слова: річка, витрата води, напір, дериваційний канал, гідроелектростанція

Анотація

В статті розглянуто особливості використання гідроелектростанцій на гірських річках. Наведено принципову схему та принцип дії дериваційної гідроелектростанції. Обґрунтовано режими роботи гідроелектростанції на гірській річці. Означено основні складові гідроенергетичного потенціалу гірської річки, а саме витрати води і статичного напору. Описано методику для визначення витрати води на прикладі гірської річки. Запропоновано формулу, за якою можна прогнозувати витрату води в створах річки де відсутні щоденні спостереження за стоком. Визначено витрату води та статичний напір в створах річки, що є основою для обґрунтування параметрів дериваційної гідроелектростанції. Доведено, що застосування дериваційної схеми створення напору дає змогу ефективніше використати потенціал гірської річки з мінімальним екологічним впливом та меншими капіталовкладеннями.

Посилання

1. Бабич М. І., Коробка С. В. Методика обґрунтування параметрів турбіни та дериваційного каналу мікрогідроелектростанції для умов гірської річки. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2023. № 13(1). 8 с. https://doi.org/ 10.31388/sbtsatu.v13i1.388.
2. Бабич М. І. Обґрунтування системних функціональних показників малих дериваційних гідроелектростанцій. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2015. № 6/1(26). С. 31-36. https://doi.org/ 10.15587/2312-8372.2015.56648.
3. Вовчак В., Тесленко О., Самченко О. Мала гідроенергетика України. Аналітичний огляд. Том I. Київ: Інститут проблем екології та енергозбереження, 2018. 181 с.
4. Васько П. Ф., Мороз А. В. Потенціал використання гідроенергетичних ресурсів основних малих річок України. Відновлювальна енергетика. 2016. № 3. С. 50-56.
5. Ghadimi A., Razavi F., Mohammadian B. Determining optimum location and capacity for micro hydropower plants in Lorestan province in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011. Vol. 15(8). P. 4125–4131. DOI:10.1016/j.rser.2011.07.003.
6. Halych O., Bilkova E., Nowak P., Riabenko O. Analysis of ydropotential and Prospects for Small Hydropower Development in Ukraine. Environmental and Climate Technologies. 2023, vol. 27, no. 1. p. 763–774. https://doi.org/10.2478/rtuect-2023-0056.
7. Ismailov A. I., Samatov N. A., Bakhramov Sh. K., Rayimdjanov B. N., Sharipov I. F. Substantiation of parameters of hydro turbines of microhydroelectric stations with an asynchronous generator. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 12th-14th May 2021, Tashkent, Uzbekistan. 2021. Vol. 868. https://doi.org/10.1088/1755-1315/868/1/012025.
8. Mukhammadiev M. M., Dzuraev K. S., Abduaziz A., Murodov H. The Use of Micro Hydroelectric Power Plants with Existing Hydraulic Systems. AIP Conference Proceedings. 2023. Vol. 2552. е050031-8. https://doi.org/10.1063/5.0111916.
9. Nasir B. A. Design Considerations of Micro-Hydro-Electric Power Plant. Energy Procedia. 2014. Vol. 50. P. 19–29. https://doi.org/10.1016/ j.egypro.2014.06.003. 10. Urquiza G., Basurto M., Castro L., Adamkowski A., Janicki W. Flow Measurement Methods Applied to Hydro Power Plants. Flow Measurement. 2012. № 7. P. 151-168.
11. Zakharov Y. Y. Method of calculation of water-diverting structures of low-head hydroelectric power plant for power supply of small power consumers. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. Vol. 1211. https://doi.org/10.1088/1757-899X/ 1211/1/012012. 12. Korobka S., Syrotyuk S., Zhuravel D., Boltianskyi B., Boltianska L. Solar dryer with integrated energy Unit. Problems of the Regional Energetics. 2021. Vol. 2. P. 60-75. 13. Syrotyuk S., Boyarchuk V., Syrotyuk V., Korobka S., Syrotyuk H., Boltianskyi B. Peculiarities of modeling heat pumps in the labview environment. Інформаційні технології в енергетиці та агропромисловому комплексі: матеріали ХІ Міжнар. наук. конференції (Львів, 04-06 жовтня 2022 р.). Львів: ЛНУП, 2022. С. 16-18.
14. A. Skliar, B. Boltianskyi, N. Boltianska, D. Demyanenko. Research of the cereal materials micronizer for fodder components preparation in animal husbandry. Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. Ch. 2. С. 249-259.
15. Болтянська Л. О., Болтянський Б. В. Аспекти механізму інвестиційного забезпечення інновацій у відновлюваній енергетиці АПК України. Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. Слов’янськ, 2021. C. 63-68.
16. Скляр Р. В. Доцільність використання економіко-математичних моделей в сільському господарстві. Інноваційні технології в АПК: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конференції. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. С. 122-124.
17. Korobka S., Babych M. Substatiation of the constructive-technologocal parameters of a solar fruit dryer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. №. 1/8(85). С. 13-19.
18. Болтянський Б. В., Болтянська Л. О., Сиротюк С. В. Аналіз структури витрат енергії при виробництві сільськогосподарської продукції. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-24 квітня 2020 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 436-442.
19. Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві: підручник для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти / Б. В. Болтянський, О. Г. Скляр, Р. В. Скляр, Н. І. Болтянська, С. В. Дереза. Київ: Кондор, 2020. 410 с. 20. Дереза О. О., Болтянський Б. В., Дереза С. В. Використання VR-технологій в наукових дослідженнях. Науковий вісник ТДАТУ. 2022. Вип. 12, т. 1. № 28. https://doi.org/10.31388/2220-8674-2022-1-28. 21. O. Dereza, S. Movchan, B. Boltianskyi, S. Dereza. Methods of construction of three-dimensional models of details. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2020. Вип. 20, т. 3. С. 231-239. https://doi.org/10.31388/2078-0877-2020-20-3-231-239. 22. Kapłan M., Klimek K., Maj G., Zhuravel D., Bondar A., Lemeshchenko-Lagoda V., Boltianskyi B., Boltianska L., Syrotyuk H., Syrotyuk S. [et al.]. Method of Evaluation of Materials Wear of Cylinder-Piston Group of Diesel Engines in the Biodiesel Fuel Environment. Energies. 2022. Vol. 15. P. 1-29. https://doi.org/10.3390/en15093416.
23. Болтянський Б. В., Комар А. С. Проблеми енерго- та ресурсозбереження в АПК України. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Запоріжжя, 01-24 листопада 2023 р.). Запоріжжя: ТДАТУ, 2023. С. 324-327.
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Бабич, М. І., Боярчук, В. М., Сиротюк, С. В., Коробка, С. В., Михалюк, М. А., Стукалець, І. Г., & Баранович, С. М. (2024). ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ВОДИ І НАПОРУ ДЕРИВАЦІЙНИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ГІРСЬКИХ РІЧКАХ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 24(2), 109-120. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2024-24-2-9
Розділ
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##