ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНИКІВ У СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА МІЖДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ

  • І. Г. Стукалець Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0001-7107-4865
  • С. В. Коробка Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0002-4717-509X
  • О. Г. Скляр Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-0456-2479
  • Б. В. Болтянський Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-2072-4025
  • Р. В. Скляр Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-1547-5100
Ключові слова: SolidWorks, Property Tab Builder, ДСТУ, кресленик, конструкторська документація

Анотація

В статті розглянуто можливості системи автоматизованого проєктування SolidWorks, яка містить CAD-, CAE, CAM-модулі та дозволяє виконувати широкий спектр інженерних задач, зокрема оформлення креслеників та створення конструкторської документації. Під час дослідження проблематики стосовно оформлення креслеників у середовищі SolidWorks виявлено, що стандартні шаблони файлів моделей деталей та складанних одиниць, які є в переліку шаблонів моделей SolidWorks, потребують додаткових налаштувань для ефективного використання в інженерній практиці машинобудівного виробництва в плані узгодженості файлів моделей виробів з файлами креслеників цих моделей. Досліджено що, незважаючи на наявність шаблонів креслеників відповідно до стандартів ГОСТ у стандартному переліку шаблонів SolidWorks, такі шаблони не відповідають ані вимогам ГОСТ, ані вимогам національних стандартів України, ані міждержавних стандартів, які чинні в Україні. У статті доведено необхідність у створенні шаблонів моделей деталей і складанних одиниць креслеників та описано послідовність створення шаблонів для оформлення специфікації виробу в SolidWorks відповідно до вимог чинних в Україні стандартів.

Посилання

1. Антонович Є. А., Василишин Я. В., Шпільчак В. А. Креслення: навч. посібник для студ. ВНЗ. Львів: Світ, 2006. 512 с.
2. Ванін В. В., Бліок А. В., Гнітецька Г. О. Оформлення конструкторської документації : навч. посібник. 4-те вид., випр. і доп. Київ : Каравела, 2012. 200 с.
3. Виходець В. В., Качмар Б. П., Стукалець І. Г. Інженерна графіка. Проекційне креслення: навч. посібник. Львів: ЛНАУ, 2009. 193 с.
4. Довідка SolidWorks. URL : https://help.solidworks.com/2024/ English/SolidWorks/sldworks/HelpViewerDS.htm (дата звернення: 23.03.2024).
5. ГОСТ 2.106-96. Єдина система конструкторської документації. Текстові документи. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 39 с.
6. ДСТУ 3321:2003. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 54 с.
7. ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. Єдина система конструкторської документації. Основні написи. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 23 с.
8. ДСТУ EN ISO 7200:2005. Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 10 с.
9. ДСТУ ISO 128-22:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22. Основні положення та правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 13 с.
10. ДСТУ ISO 128-34:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 34. Види на машинобудівних креслениках. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 17 с.
11. ДСТУ ISO 128-40:2005. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 11 с.
12. ДСТУ ISO 3098-2:2007. Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 2. Латинська абетка, цифри і знаки. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 10 с.
13. ДСТУ ISO 3098-6:2007. Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 6. Кирилична абетка. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 10 с.
14. ДСТУ ISO 5455:2005. Кресленики технічні. Масштаби. Київ, Держспоживстандарт України, 2006. 7 с.
15. ДСТУ ISO 5456-2:2005. Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 2. Ортогональні зображення. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 15 с.
16. ДСТУ ISO 5457:2006. Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати. Київ: Держспоживстандарт України, 2008. 11 с.
17. ДСТУ ISO 7573:2018. Кресленики технічні. Специфікація. Київ: Держспоживстандарт України, 2018. 10 с.
18. Ковбашин В. І., Пік А. І. Інженерна графіка. Тернопіль: Підручники і посібники, 2023. 240 c.
19. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов Ю. С. Інженерна графіка. Київ: Каравела, 2002. 284 с.
20. Основи технічної документації : навч. посібник для студ. техн. спеціальностей / Т. В. Терлецький, О. Л. Кайдик, А. А.Ткачук, О. Ю. Речун; під заг. ред. Т. В. Терлецького. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 126 с.
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Стукалець, І. Г., Коробка, С. В., Скляр, О. Г., Болтянський, Б. В., & Скляр, Р. В. (2024). ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНИКІВ У СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА МІЖДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 24(2), 150-165. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2024-24-2-13

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##