РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ

  • І. В. Пихтєєва Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. В. Івженко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
  • О. Г. Зінов’єва Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: корекція, дискретна апроксимація, кусково-лінійна регресія, виробнича функція, метод найменших квадратів, дискретний точковий ряд.

Анотація

Анотація – в роботі розглядається метод розв’язання задач економіко-математичного моделювання виробничих процесів, які виражають залежність результатів виробництва від витрат виробничих факторів. При аналізі попередніх досліджень авторами зазначено, що аналіз ефективності використання ресурсів здійснюється із використанням функції регресії. Але, якщо аналіз ефективності використання ресурсів не є змістом дослідження, то функція регресії може відігравати роль виробничої функції. Пропонований метод оснований на використанні дискретного геометричного моделювання виробничої функції. Для отримання рішення використовується дискретна апроксимація за критерієм дискретного методу найменших квадратів (ДМНК) регресивної моделі виробничої функції (ВФ). Авторами запропоновано кусково-лінійний розв’язок, що має кращий показник критерію.

Застосування табличного процесора Excel дає проектувальнику можливість економії часу при проведенні обчислень і дозволяє вдосконалити вміння пошуку інформації для вирішення поставленого завдання.

Посилання

1. Василенко Ю. В. Математические методы анализа в сельском хозяйстве. Киев: Урожай, 1982. 104 с.
2. Товма И. П., Косица И. А. Об одном из способов построения производственной функции // Экономико-математические методы и вычислительная техника в управлении сельскохозяйственным производством. Харьков, 1987. С. 64–69.
3. Хеди Э., Диллон Д. Производственные функции в сельском хозяйстве. Москва: Прогресс, 1965. 600 с.
4. Методические рекомендации по определению базисной производственной функции и применению ее для анализа и планирования сельскохозяйственного производства. Киев: Урожай, 1980. 75 с.
5. Загайтов И. Б. Об использовании способа минимальных отклонений в экономических исследованиях // Вестник статистики. 1969. № 7. С. 22–31.
6. Найдыш А. В. Решение экономических задач по критерию наименьшей суммы отклонений (НСО) // Науковий вісник Національного аграрного університету. Київ, 1998. Вип. 18. С. 262–266.
7. Найдыш В. М., Пыхтеева И. В. Дискретный метод наименьших квадратов // Прикладна геометрія та iнженерна графіка Київ: КДТУБА, 1997. Вип. 62. С. 19–22.
8. Пихтєєва І. В. Кускова дискретна МНК – апроксимація // Праці Таврійської державної агротехнічної академіі. Мелітополь, 2004. Вип. 4, т. 24. С. 103–109.
Опубліковано
2019-03-02
Як цитувати
Пихтєєва, І., Івженко, О., & Зінов’єва, О. (2019). РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 19(2), 271-277. Retrieved із http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/163
Розділ
Комп'ютерні науки та інформаційні технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##