ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ УДОСКОНАЛЕНОГО СПОСОБУ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ І НОРМАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА

  • С. В. Кюрчев Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-6512-8118
  • К. О. Самойчук Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-3423-3510
  • В. Ф. Ялпачик Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-0349-2448
  • О. О. Ковальов Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-4974-5201
Ключові слова: струминний гомогенізатор, вершки, якість диспергування, молоко, спосіб гомогенізації, нормалізація.

Анотація

Анотація. В статті проведено аналіз пристроїв, які використовуються для реалізації способу роздільної подачі вершків. Результати аналізу свідчать, що розглянутий пристрій, в якому реалізується спосіб та спосіб гомогенізації та нормалізації молока, обраний в якості прототипу запропонованого способу мають низькі значення енергетичних витрат, але не забезпечують необхідну якість гомогенізації. Для підвищення якості диспергування запропоновано зустрічний спосіб подачі вершків з формуванням кільцевого потоку, що буде забезпечувати рівномірний вплив потоку знежиреного молока на центральну та периферійну частину струменю вершків. Підвищення якості нормалізації досягається за рахунок використання насосів-дозаторів знежиреного молока та вершків, при цьому перший з них регулює інтенсивність впливу потоку знежиреного молока на струмінь вершків, а другий забезпечує точне дозування необхідної кількості вершків, що буде забезпечувати відповідність молочних продуктів вимогам технологічної документації.

Посилання

1. Huppertz T. Homogenization of Milk|Other Types of Homogenizer (High-Speed Mixing, Ultrasonics, Microfluidizers, Membrane Emulsification). Encyclopedia of Dairy Sciences. 2nd Edition. 2011. Р 761–764.
2. Liao Y. X., Lucas D. A literature review of theoretical models for drop and bubble breakup in turbulent dispersions. Chem. Eng. Sci. 2009. Vol. 64. P. 3389–3406.
3. Innings F., Trägårdh C. Visualization of the drop deformation and break-up process in a high pressure homogenizer. Chem. Eng. Technol. 2005. Vol. 28. P. 882–891.
4. Ward K., Fan Z. H. Mixing in Microfluidic Devices and Enhancement Methods. J. Micromech. Microeng. 2015. Vol. 25(9). No 94001–94017.
5. Tartar L. The General Theory of Homogenization. Lecture Notes. 2009. Р. 470.
6. Walstra P., Wouters J. T. M. and Geurts T. J. Homogenization. Dairy Science and Technology. Second Edn. 2006. P. 279.
7. Самойчук К. О. Розвиток наукових основ гідродинамічного диспергування молочних емульсій: автореф. дис ... д-р. техн. наук: 05.18.12. Харків, 2018. 44 с.
8. Ковальов О. О. Обґрунтування параметрів струминно-щілинного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. ТДАТУ. Мелітополь, 2021. 20 с.
9. Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків: пат. № 106522 Україна, МКИ7 А 01 J 11/16. № u 201511244; заявл. 16.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
10. Нужин Е. В., Гладушняк А. К. Гомогенизация и гомогенизаторы: монография. Одесса: Печатный дом. 2007. 264 с.
11. Dhankhar P. Homogenization fundamentals. IOSR Journal of Engineering. 2014. № 4(5). Р. 1-8.
12. Спосіб гомогенізації та нормалізації молока: пат. № 94048 Україна, МКИ7 A 01 J 11/00. № u 2014 05343; заявл. 19.05.2014; опубл. 27.10.2017, Бюл. № 20.
13. Vladisavljevic G., Al Nuumani R., Nabavi S. Microfluidic production of multiple emulsions. Micromachines. 2017. Т. 8. С. 75.
14. Haponiuk E., Zander L., Probola G. Effect of the homogenization process on the rheological properties of food emulsions. Pol. J. Nat. Sci. 2015. Vol. 30. P. 149–158.
15. Morales J., Watts A., McConville J. Mechanical particle-size reduction techniques. AAPS Adv. Pharm. Sci. 2016. Vol. 22. P. 165–213.
Опубліковано
2023-11-15
Як цитувати
Кюрчев, С., Самойчук, К., Ялпачик, В., & Ковальов, О. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ УДОСКОНАЛЕНОГО СПОСОБУ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ І НОРМАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 23(2), 25-32. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/636

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>