ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЯГІД

  • С. В. Кюрчев Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-6512-8118
  • В. О. Верхоланцева Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1961-2149
  • Н. О. Паляничка Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-8510-7146
Ключові слова: ягода, зберігання, технологія, холод.

Анотація

Анотація Для того щоб зберегти ягоди в презентабельному, з погляду споживача, вигляді, необхідно створити оптимальні умови зберігання ягід, за яких припиняться або сильно сповільняться процеси гниття і псування. Тому, щоб створити правильні умови для зберігання ягідної продукції, необхідно застосовувати відповідну технологію. Інакше кажучи, десь можна обійтися просто приміщенням з хорошою професійною вентиляцією, а десь потрібна холодильна камера з регульованою атмосферою і системою мікробіологічного знезараження.
Швидкість охолодження залежить не тільки від часу, температури і контакту з товаром, а також залежить від застосовуваного методу охолодження ягід. Існують різні технології охолодження і мають різні можливості для відведення тепла.
Крім оптимальної температури та вологості повітря, треба враховувати фактор сумісності ягід під час зберігання. Не всі ягоди можна зберігати в одному об'ємі, тому що вони можуть впливати один на одного, виділяючи та поглинаючи речовини та запахи, які можуть вплинути на якість продукції.
Ягідний ринок в нашій країні поки що тільки формується, тому розробка або впровадження дадуть більший вигідний спосіб зберігання. Стаття присвячена питанням дослідження існуючих технологій зберігання ягід.

Посилання

1. Бабич М. М. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Агросвіт. 2017. №3. С. 32–39.
2. Буряк Р. І., Кузьменко С. В. Продовольча безпека України в умовах євроінтеграції. Інноваційна економіка. 2018. № 1-2. С. 20–26.
3. Rickman J. C., Barrett D. M. and Bruhn С. M. Nutritional comparison of fresh, frozen and canned fruits and vegetables. Part 1. Vitamins C and B and phenolic compounds. Journal of Sci Food Agric. 2007. № 87. P. 930–944.
4. Frozen Foods Handling. URL: http://www.cold.org.gr/library/downloads/Docs/FrozenFoodsHandling.pdf. (дата звернення 12.09.2023).
5. Li B., Sun D. W. Novel methods for rapid freezing and thawing of foods: A Review. Journal of Food Engineering. 2002. Vol. 54 (3). P. 175–182.
6. Wagner C. T., Martowicz M. L., Livesey S. A., Connor J. Biochemical stabilization enhances red blood cell recovery and stability following cryopreservation. Cryobiology. 2019. Vol. 45(2). P. 153–166.
7. DeAncos B., Sanchez-Moreno C., Pascual-Teresa D., Cano M.P. Freezing preservation of fruits. Handbook of Fruits and Fruit Processing. Oxford, UK : Wiley-Blackwell, 2012. P. 103–119.
8. Kotykova O., Babych M., Pohorielova O. Food loss and waste along the value chain of food products in Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2020. Vol. 6, No. 3. P. 191-220. https://are-journal.com/index.php/are/article/view/344/258 (дата звернення 05.09.2023).
9. Langelaan H. C., PereiradaSilva F., Thodenvan Velzen U., Broeze J., Matser A. M., Vollebregt M., Schroën K. Technology options for feeding 10 billion people – Options for sustainable food processing. European Union. 2013. Brussels, October 2013.
10. Сімахіна Г. О., Халапсіна С. В. Ефективність використання кріопротекторів при заморожуванні дикорослих і культивованих ягід. Наукові праці НУХТ. 2017. Т. 23, № 3. С. 179–185.
11. Єгоров Б. В., Лагодієнко В. В., Кордзая Н. Р. Удосконалення організаційно-економічного механізму формування регіональної системи продовольчого забезпечення. Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки". 2020. № 3. С. 317-331. https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-3-317.
12. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів / В. Ф. Ялпачик, Н. П. Загорко, О. Г. Скляр та ін. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. 293 с.
13. Kiurchev S., Valentуna V., Kiurcheva L., Hutsol T., Semenyshyna I. Study of changes in currant during fast freezing. International Scientific and Practical Conference on Environment. Technology. Resources, ETR 2021Rezekne17 June 2021-18 June 2021 р. 113. https://doi.org/11610.17770/etr2021vol1.6539.
14. Паламарчук І. П., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Паляничка Н. О. Застосування процеса флюїдизації для заморожування ягід. Науковий вісник ТДАТУ. 2022. Вип. 12, т. 2.
15. Kopjar M., Tiban N. N., Pilizota V., Babic J. Stability of anthocyanins, phenols and free radical scavenging activity through sugar addition during frozen storage of blackberries. J. Food Process. Preserv. 2009. Vol. 33. Р. 1–11. https://www.bib.irb.hr/425908 (дата звернення 22.09.2023).
16. Ponder A., Swietlikowska K., Hallmann E. The qualitative evaluation of the fruit of individual cultivars Rubus taking into account their usefulness to organic farming. J. Agric. Eng. Res. 2017ю Vol. 62. P. 99–102. URL: https://www.researchgate.net/publication/355826755_Preservation_ (дата звернення 11.09.2023).
17. Прісс О. П., Малкіна В. М., Калитка В. В. Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. Т. 5, №. 11. С. 38–41.
18. Масліков М. М. Способи швидкого заморожування харчових продуктів. Мясное дело. 2005. № 12. С. 54-55.
19. Белінська С. О. Управління безпечністю та якістю швидкозамороженої плодоовочевої продукції : дис. … д-ра техн. наук: 05.18.15. Київ: КНТЕУ, 2010. 356 с.
20. Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси: підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко. Мелітополь: ВПЦ «Lux», 2020. 330 с.
21. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції : навч. посібник: практикум / В.Ф. Ялпачик, В. О. Олексієнко, Ф. Ю. Ялпачик та ін. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015. 196 с.
22. Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв: підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко та ін. Київ : ПрофКнига, 2021. 319 с.
Опубліковано
2023-11-15
Як цитувати
Кюрчев, С., Верхоланцева, В., & Паляничка, Н. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЯГІД. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 23(2), 46-53. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/638

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>