ВПЛИВ РІЗНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОЦЕС ГРАНУЛЮВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ЯКІСТЬ ГРАНУЛ

  • О. О. Червоткіна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-6814-0566
  • Н. О. Фучаджи Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-9433-6282
  • Н. О. Паляничка Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-8510-7146
  • В. А. Самохвал Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-3423-3510
Ключові слова: корма, біопаливо, прес-гранулятор, фільєра матриці, щільність гранул, міцність гранул, енергоємність гранулювання.

Анотація

Анотація. Аналіз показав, що попередня теплова обробка та зволоження рослинної сировини, а також її склад і розміри частинок є факторами, які найбільше впливають на якість кормових та біопаливних гранул. Підвищення тиску в діапазоні 20-200 МПа призводить до збільшення міцності гранул, а температура матриці близько 100 °C є оптимальною для отримання щільних якісних гранул з рослинної сировини. Важливу роль отриманні якісних гранул при обробці рослинної сировини грають конструктивні параметри прес-гранулятора. Виконання вхідної частини фільєри матриці у формі звуження конуса сприяє зниженню енергоємності та тиску гранулювання, а збільшення відношення довжини каналу фільєри до його діаметра експоненційно збільшує тиск гранулювання та його енергоємність. Взаємодійність між фізичними процесами, що відбуваються в прес-грануляторі, ускладнює інтерпретацію впливу кожного параметра на процес гранулювання, внаслідок цього автори по-різному оцінюють внесок окремих факторів отримання якісних гранул. Тому необхідно заповнити прогалину у знаннях про взаємодію між окремими параметрами гранулювання та їх вплив на результати процесу.

Посилання

1. Blagov D. A., Gizatov A. Y., Smakuyev D. R., Kosilov V. I., Pogodaev V. A., Tamaev S. A. Overview of feed granulation technology and technical means for its implementation. IOP Conference Series: Earth and Environmental. 2021. Vol. 11. P. 264-270.
2. Regupathi E. R., Suriya A., Geethapriya R. S. On studying different types of pelletizing system for fish feed. International Journal of Fishiries and Aquatic Studies. 2019. Vol. 7(2). P. 187-192. URL: https://www.fisheriesjournal.com/archives/2019/vol7issue2/PartC/7-2-4-857.pdf (дата звернення 23.09.2023).
3. Kumaraguru Vasagam K. P., Ambasankar K., Dayal J. S. An overview of aquafeed formulation and processing. Advances in Marine and Brackishwater Aquaculture. Springer, New Delhi, 2015. P. 227-240. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2271-2_21.
4. Muramatsu K., Massuquetto A., Dahlke F., Maiorka A. Factors that affect pellet quality: a review. Journal of Agricultural Science and Technology. 2015. Vol. 9(2). P. 717-722. https://doi.org/10.17265/2161-6256/2015.09.002.
5. Dujmovic M., Safran B., Jug M., Radmanovic K., Antonovic A. Biomass Pelletizing Process. Drvna Industrija. 2022. Vol. 73(1). P. 99-106. https://doi.org/10.5552/drvind.2022.2139.
6. Harun N. Y., Afzal M. Effect on particle size on mechanical properties of pellets made from biomass. Procedia Engineering. 2016. Vol. 148. P. 93-99. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.445.
7. Bergström D., Israelsson S., Ohman M., Dahlqvist S. A., Gref R., Boman C., Wasterlund I. Effects of raw material particle size distribution on the characteristics of Scots pine sawdust fuel pellets. Fuel Processing Technology. 2008. Vol. 89(12). P. 1324-1329. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2008.06.001.
8. Froetschner J. Conditioning Controls Quality of Pellet. Feed Tech. 2006. Vol. 10(6). P. 12-5. URL: https://vk.cc/chaXTz (дата звернення 28.09.2023).
9. Червоткіна О. О., Тарасенко В. Г. Аналіз умов залучення сировини до зони стиснення та обґрунтування довжини каналу пресування. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Мелітополь, 01-26 листопада 2021 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 360-363.
Опубліковано
2023-11-30
Як цитувати
Червоткіна, О., Фучаджи, Н., Паляничка, Н., & Самохвал, В. (2023). ВПЛИВ РІЗНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОЦЕС ГРАНУЛЮВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ЯКІСТЬ ГРАНУЛ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 23(2), 113-123. Retrieved із https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/article/view/643

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>