ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ БАГАТОСЕКЦІЙНОГО ПРИСТРІЮ ФОРМУВАННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ НА ГВИНТОВИХ ПРЕС-ЕКСТРУДЕРАХ

  • К. О. Самойчук Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-3423-3510
  • В. А. Самохвал Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-5539-3647
  • О. О. Червоткіна Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Ключові слова: екструдування, охолодження, брикет паливний, прес, формування, стискання

Анотація

Актуальність даних досліджень зумовлена проблемою, з якою стикаються виробники паливних брикетів, при використанні більшості відомих прес екструдерів, які при роботі, особливо в теплий період року, мають сильне перегрівання обладнання та готової продукції що в свою чергу зменшує ресурс обладнання та погіршує якість продукції. З даною проблемою найчастіше стикаються виробники що використовують в якості сировини відходи провіювання таких культур як соняшник, соя, рапс, коріандр, льон. Дані культури в великих обсягах вирощуються в нашій державі тому сировинна база дуже велика, а отже і є велика доцільність досліджень в даному напрямку. Наші дослідження направлені на вирішення проблеми перегріву пристрою остаточного формування паливного брикету. Однією з головних цілей роботи є покращення якість продукції та стабілізувати роботу пресового обладнання в теплий період року. Проаналізувавши існуючі пристрої для формування паливних брикетів та їх недоліки було прийнято рішення розробити новий пристрій остаточного формування з обладнаною системою охолодження найбільш нагріваємих секцій пристрою.

Посилання

1. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії: підручник для енергет. і еколог. спец. вищих навчальних закладів / О. Адаменко, В. Височанський, В. Льотко, М. Михайлов; під ред. д.т.н., проф. В. Льотко. Івано-Франківськ: Полум’я, 2000. 225 с.
2. Єременко О. І., Василенков В. Є., Руденко Д. Т. Дослідження процесу брикетування біомаси шнековим механізмом. Інженерія природокористування. 2020. Вип. 3(17). С. 15-22.
3. Choton S., Gupta N., Bandral J.D., Anjum N. & Choudary A. Extrusion technology and its application in food processing: A review. The Pharma Innovation Journal. 2020. Vol. 9(2). P. 162-168. https://doi.org/10.22271/tpi.2020.v9.i2d.4367.
4. Полянський О. С., Д'яконов В. І., Дьяконов О. В. Комплексна оцінка і аналіз енергетичних показників існуючих технологій переробки рослинних відходів у паливні брикети. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Серія Механізація сільськогосподарського виробництва. 2018. Вип. 190. С. 192–202.
5. Bogaert L., Mhemdi H., & Vorobiev E. Residence time distribution and flow pattern modeling of oilseeds in a pilot screw press. Oilseeds & Fats Crops and Lipids. 2020. Vol. 27, № 65. https://doi.org/10.1051/ocl/2020060.
6. Шнековий прес-екструдер для отримання брикетів: пат. 127064, Україна, МПК A01D 41/02. а202007249: заявл. 13.11.2020: опубл. 30.03.2023, Бюл. № 13.
7. Процеси і апарати. Механічні та гідромеханічні процеси / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко [та ін.]. Київ: ПрофКнига, 2021. 468 с.
8. Indartono Y. S., Heriawan H. & Kartika I. A. Innovative and flexible single screw press for the oil extraction of Calophyllum seeds. Research in Agricultural Engineering. 2019. Vol. 65. P. 91-97.
9. Mushtruk M., Gudzenko M., Palamarchuk I., Vasyliv V., Slobodyanyuk N., Kuts A., Nychyk O., Salavor O. & Bober A. Mathematical modeling of the oil extrusion process with pre-grinding of raw materials in a twin-screw extruder. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2020. Vol.14. P. 937–944. https://doi.org/10.5219/1436.
10. Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М., Госовський Р. Р., Мотіль І. М. Дослідження процесу формування паливних брикетів із рослинної сировини та визначення їх характеристик. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 39. С. 138–146.
11 Самойчук К. О., Самохвал В. А. Розробка міні-лінії для виготовлення паливних брикетів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2021. Вип. 21, т. 1. С.152-159
12. Самойчук К. О., Самохвал В. А. Характеристики використання брикетування в переробній промисловості. Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 182–184.
13. Pedretti F., Gatto D., Pieri S., Mangoni L., Ilari A., Mancini M., Feliciangeli G., Leoni E., Toscano G. & Duca D. Experimental study to support local sunflower oil chains: Production of cold pressed oil in central Italy. Agriculture. 2019. Vol. 9(11), is. 231. https://doi.org/10.3390/agriculture9110231.
14. Alabi K., Busari R. & Joel O. Development and performance evaluation of a variable-pitch tapered-shaft screw press for palm oil extraction. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation. 2022. 9(2). P. 49-61. https://doi.org/10.54287/gujsa.1069996.
15. Antoniassi R., Wilhelm A. E., Reis S. L. R., Regis S. A., Faria-Machado A. F., Bizzo H. R. & Cenci S. A. Expeller pressing of passion fruit seed oil: Pressing efficiency and quality of oil. Brazilian Journal of Food Technology. 2022. Vol. 25. no 2021168. https://doi.org/10.1590/1981-6723.16821.
16. Самохвал В. А., Самойчук К. О. Виготовлення паливних брикетів на пресі екструдерного типу. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матер. IІІ Міжнар. наук.-практ. конференція молодих учених (24 лютого 2023). Запоріжжя, 2023. С. 11.
17. Carré P. New approach for the elucidation of the phenomena involved in the operation of vegetable oil extraction presses. Oilseeds & Fats Crops and Lipids. 2022. Vol. 29(6). https://doi.org/10.1051/ ocl/2021048.
18. Дідур В., Кюрчев В., Чебанов А., Асєєв А. Підвищення ефективності технологічного процесу переробки насіння рицини на рицинову олію. Сучасні шляхи розвитку агропромислового виробництва. 2019. С. 17-27. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_3.
19. Самойчук К. О., Самохвал В. А. Підвищення ефективності виробництва паливних брикетів з оліємістких сировин в шнекових прес–екструдерах. Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2023: зб. тез доп XIХ Міжнар. наук. конференції (18-19 травня 2023 року, НУБіП). Київ, 2023. С. 56-59.
20. Самохвал В. А., Самойчук К. О. Дослідження ефективності роботи обладнання для інтенсифікації відтискання технічних олій в гвинтових прес-екструдерах для виготовлення паливних брикетів. Науковий вісник ТДАТУ. 2023. Вип. 13, т. 1. https://doi.org/10.31388/2220-8674-2023-1 -16.
21. Самойчук К. О., Самохвал В. А. Перспективи використання біопалива з рослинної сировини. Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії: матер. VI між нар. наук.-практ.конференції (3-4 листопада 2022 р.) Черкаси, 2022. С. 158–161.
22. Alonge A. F., Jackson N. Extraction of vegetable oils from agricultural materials: A review. Proceedings of the 12th CIGR Section VI International Symposium. Ibadan: CIGR – International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering. 2019. Р. 1184-1206.
23. Bălțatu C., Mateescu M., Anghelache D., Tăbăraşu A. The importance of moisture in extracting oils from oilseeds. A review. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering. 2022. Vol. 2. С. 167-170.
24. Fakayode O. & Ajav E. Development, testing and optimization of a screw press oil expeller for moringa (Moringa oleifera) seeds. Agricultural Research. 2019. Vol. 8. P. 102–115. https://doi.org/ 10.1007/s40003-018-0342-6.
25. Gudzenko M. M., Vasyliv V. P., Mushtruk M. M., Zheplinska M. M., Palamarchuk I. P., Burova Z. A., Sarana V. V. Parameters of screw nozzles of twin-screw extruder-press on oil yield. Animal Science and Food Technology. 2021. Vol. 12(3). P. 5-17. https://doi.org/10.31548/ animal2021.03.001.
Опубліковано
2024-07-02
Як цитувати
Самойчук, К. О., Самохвал, В. А., & Червоткіна, О. О. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ БАГАТОСЕКЦІЙНОГО ПРИСТРІЮ ФОРМУВАННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ НА ГВИНТОВИХ ПРЕС-ЕКСТРУДЕРАХ. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 24(2), 18-26. https://doi.org/10.32782/2078-0877-2024-24-2-2

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##